4 december 2019

Terugblik op het jaarsymposium van de Werkplaatsen Sociaal Domein

Welke rollen hebben sociaal professionals? Volgens Erna Hooghiemstra, voorzitter van de Werkplaatsen Sociaal Domein bevinden ze zich in het ‘oog van de orkaan’ nemen ze zich een rol aan van ‘spin in het web’. ‘De professionals zijn de dragers van de transformatie’, aldus Hooghiemstra op het jaarsymposium van de Werkplaatsen Sociaal Domein ‘De waarde van werken in het sociaal domein’ op 25 november 2019. De dag stond in het teken van samenwerken. Hoe doen sociaal professionals dit met beleid, inwoners en andere professionals?

‘De samenleving is altijd in beweging, maar sociaal professionals blijven fier overeind en zijn een baken in de onrust’, vervolgt Hooghiemstra haar inleiding. Ze benadrukt onder andere dat sociaal professionals midden in het leven staan. ‘Ze houden zich bezig met weerbarstige sociale problemen, zoals polarisatie, eenzaamheid, radicalisering, de omgang met personen met verward gedrag en armoede. Er zijn niet veel professionals die daar als ‘collectieve opdracht’ mee om kunnen gaan. Sociaal Professionals wel. Die blijven niet op een afstandje kijken, die gaan er midden in staan.’

Vertel de verhalen en benoem je waarde

Desondanks lijken de sociaal professionals niet heel zichtbaar in beeld. En nemen anderen het werk van hen over. Erna: ‘Dat is erg, want daarmee wordt een enorme bak aan kennis en ervaring van het vak sociaal werk niet benut. Sociaal professionals zouden meer van zich moeten laten horen. Schreeuw vanuit dat oog van de orkaan wat je weet, dat je veel weet, en wek vertrouwen. Vertel die verhalen die alleen jij kent omdat jij wel midden tussen de mensen staat.’

Zowel state agent als citizen agent

Na de inleiding van Erna Hooghiemstra constateert Lex Veldboer, lector Stedelijk Sociaal Werken aan de Hogeschool van Amsterdam en penvoerder Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam, in zijn lezing dat de waardering voor het maatschappelijk werk is afgenomen. De oorzaak: de versplintering van het werk en de grote hoeveelheid petten die de sociaal professional draagt. ‘Hoe kunnen we het DNA herformuleren zodat het sociaal werk weer in de lift komt?’, aldus Veldboer. ‘Een terugkerend thema in de discussie is dat we als professionals een beetje klem worden gezet. Er is teveel controle op het sociaal werk. Gemeenten geven ruimte maar nemen ook veel ruimte in.’ Naar wie moet de professional luisteren, naar de gemeente of naar de klant? Veldboer geeft aan dat professionals hierin een balans moeten vinden, ze zijn zowel state agent als citizen agent. ‘Van belang is dat de sociaal werker een eigen verhaal maakt.’

 

Werkbezoeken in de ochtend

In de 14 Werkplaatsen Sociaal Domein werken sociaal professionals, beleidsmedewerkers, onderzoekers, docenten, studenten en burgers en cliënten samen in lerende onderzoekspraktijken. Voorafgaand aan het jaarlijkse symposium werden dit jaar in samenwerking met DOCK Utrecht vier werkbezoeken georganiseerd. Deelnemers konden een kijkje nemen bij project DURF! dat samen met jongeren evenementen in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern organiseert. Bij het Vorstelijk Complex konden ze kennismaken met professionals die werkzaam zijn in een multifunctionele accommodatie. De initiatiefnemers van een maatjesproject voor tieners tussen de 10 en 14 jaar vertelden over de succesverhalen en knelpunten van het project. En bij buurthuis De Nieuwe Jutter en de Ouderensoos gingen deelnemers in gesprek over de waarde van deze initiatieven.

In de middag waren er nog drie deelsymposia: Sociale basis, Interprofessioneel werken en Agenderen van sociale kwesties. En was er een debat tussen Hester Elst, werkbegeleider wijkteams in Enschede, Joop Hofman, voorzitter Krachtproef Opbouwwerk en Joost Weling, docent en onderzoeker bij Hogeschool Inholland. Een uitgebreid verslag van de middag werd eerder gepubliceerd op Zorg + Welzijn.

 

Presentaties

Tijdens het symposium tekende sneltekenaar Fransje Immink mee. Onderstaande tekening is het resultaat. Klik op de afbeelding voor een grotere afmeting.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief