1 december 2016

Bij de Werkplaats Sociaal Domein Flevoland zijn inmiddels alle zes gemeenten van Flevoland betrokken. Onderstaande afbeelding biedt een overzicht van de leernetwerken en samenwerkingsverbanden binnen de Werkplaats en de activiteiten die daarbinnen worden of zijn uitgevoerd.

Klik op de afbeelding voor een pdf van de leerinfrastructuur.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief