Armoede kartonnen huis

De leerateliers van de Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen

De Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen werkt aan sociale kwesties in zogenoemde leerateliers. In een recent verschenen nieuwsbrief lees je meer over deze leerateliers. Ook lees je over de landelijke themawerkgroep Lerende praktijken.

De leerateliers van de Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen zijn: 

  • Leeratelier Samenwerken aan sociale kwaliteit in de sociale basis
  • Leeratelier Armoede
  • Leeratelier JIP (Jongeren, Inlcusie en Participatie)
  • Leeratelier Betekenisvol contact in de wijk