Overal in het land wordt hard gewerkt aan de ‘decentralisaties’, ‘welzijn nieuwe stijl’ en de ‘Wmo-transitie’. Professionals krijgen de ruimte. De vraag van de bewoner staat voorop. Ondersteuning wordt opgezet vanuit de ‘eigen kracht’. Tegen een achtergrond van krapper wordende budgetten en een herschikking van de betrokken organisaties.

Is zo’n aanpak effectief? Levert het meer op voor bewoners? Is het ook goedkoper? Met een standaardevaluatie is dat lastig te beantwoorden. Voor elke bewoner leidt het immers tot andere activiteiten, en andere effecten.

Andere aanpak effectanalyses
 
De Effectencalculator pakt effectanalyses daarom anders aan – volgens de regels van ‘evaluatie nieuwe stijl':

  • een analyse wordt opgebouwd uit èchte cases;
  • biedt ruimte voor het leren en ontwikkelen van teamleden;
  • is meer coachend en ontwikkeld, en minder beoordelend als buitenstaander;
  • maakt financiële gevolgen helder en koppelt ze direct aan de meerwaarde van de bewoner.

 

De Ontwikkelwerkplaats Effectencalculator is aangesloten bij de Wmo-werkplaatsen. Lees meer op effectencalculator.nl.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief