Overal in het land wordt hard gewerkt aan de ‘decentralisaties’, ‘welzijn nieuwe stijl’ en de ‘Wmo-transitie’. Professionals krijgen de ruimte. De vraag van de bewoner staat voorop. Ondersteuning wordt opgezet vanuit de ‘eigen kracht’. Tegen een achtergrond van krapper wordende budgetten en een herschikking van de betrokken organisaties.

Is zo’n aanpak effectief? Levert het meer op voor bewoners? Is het ook goedkoper? Met een standaardevaluatie is dat lastig te beantwoorden. Voor elke bewoner leidt het immers tot andere activiteiten, en andere effecten.

Andere aanpak effectanalyses
 
De Effectencalculator pakt effectanalyses daarom anders aan – volgens de regels van ‘evaluatie nieuwe stijl':

  • een analyse wordt opgebouwd uit èchte cases;
  • biedt ruimte voor het leren en ontwikkelen van teamleden;
  • is meer coachend en ontwikkeld, en minder beoordelend als buitenstaander;
  • maakt financiële gevolgen helder en koppelt ze direct aan de meerwaarde van de bewoner.

 

De Ontwikkelwerkplaats Effectencalculator is aangesloten bij de Wmo-werkplaatsen. Lees meer op effectencalculator.nl.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief