1 juli 2017

Op 26 juni vond in Vlaardingen een uitwisseling plaats tussen ruim 30 professionals met verschillende achtergronden. Wijkteammedewerkers, beleidsmedewerkers, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, een jeugdarts, medisch maatschappelijk werkers, mantelzorgmedewerkers, docent-onderzoekers, stagiaires, masterstudenten en drie ervaringsdeskundigen gingen aan de slag met het onderwerp: de samenwerking tussen wijkteams en medische professionals.

De drie ervaringsdeskundigen zijn ambassadeurs van Onzichtbaar Den Haag en  lieten in hun rol als (ex-) cliënt de groep ervaren hoe je in het hier en nu moet/kunt reageren als je overvallen wordt door de 'Bende van ellende'. Met behulp van reflectievragen en opdrachten zijn uiteindelijk een aantal 'gouden tips' geformuleerd. Op het gebied van 'contact en kennismaking', 'duurzame samenwerking' en 'out-of-the-box denken'. 

Lees meer over de bijeenkomst en de tips op de website van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief