1 juli 2017

Op 26 juni vond in Vlaardingen een uitwisseling plaats tussen ruim 30 professionals met verschillende achtergronden. Wijkteammedewerkers, beleidsmedewerkers, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, een jeugdarts, medisch maatschappelijk werkers, mantelzorgmedewerkers, docent-onderzoekers, stagiaires, masterstudenten en drie ervaringsdeskundigen gingen aan de slag met het onderwerp: de samenwerking tussen wijkteams en medische professionals.

De drie ervaringsdeskundigen zijn ambassadeurs van Onzichtbaar Den Haag en  lieten in hun rol als (ex-) cliënt de groep ervaren hoe je in het hier en nu moet/kunt reageren als je overvallen wordt door de 'Bende van ellende'. Met behulp van reflectievragen en opdrachten zijn uiteindelijk een aantal 'gouden tips' geformuleerd. Op het gebied van 'contact en kennismaking', 'duurzame samenwerking' en 'out-of-the-box denken'. 

Lees meer over de bijeenkomst en de tips op de website van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief