senioren binnen in de kou

De Armoede Experience: ‘Armoede heeft niet alleen gevolgen op de financiën van mensen, maar ook op hun gezondheid’

Interview met Laura Huinink en Anne Cornelissen

Laura Huinink en Anne Cornelissen zijn allebei hoofdfase-studenten Social Work aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Laura is op dit moment bezig met haar minor Intercultureel werken en Anne gaat voor haar minor in maart naar Berlijn. Zij hebben voor hun scriptie meegewerkt aan de Armoede Experience, om deze verder uit te breiden. Wat hebben ze daarvan geleerd?

De Armoede Experience wil deelnemers laten ervaren hoe het is om in armoede of financiële krapte te leven. Door je in te leven, ervaringen uit te wisselen en de impact van armoede te bespreken, word je je meer bewust van de problematiek en leer je collectieve en maatschappelijke factoren signaleren en onder de aandacht te brengen. Zo ontwikkel je een armoede-sensitieve beroepshouding.

In samenwerking met hun focusgroep, bestaande uit ervaringsdeskundigen, docenten, studenten, mensen uit het werkveld en kinderen, hebben Laura en Anne de Armoede Experience uitgebreid. Er ligt nu ook een focus op het gebied van kinderen.

Mensen in armoede beter begeleiden

Laura en Anne vertellen waarom de Armoede Experience belangrijk is: ‘Het is belangrijk omdat je hierdoor zelf kunt ervaren hoe het is om in armoede te leven. Het zelf ervaren van armoede kan leiden tot bewustwording van de problematiek en dat je je beter kunt inleven in mensen die leven in armoede. Ook leer je hoe je armoede kunt signaleren, onder de aandacht kunt brengen en mensen in armoede beter kunnen begeleiden. De Armoede Experience is toegankelijk voor iedereen, met als doel dat meer mensen zich bewust worden van de armoedeproblematiek en wat dat voor impact heeft op het leven van mensen die leven in armoede.’ De Armoede Experience is ontwikkeld voor (toekomstige) professionals en vrijwilligers in het Sociaal Domein zodat mensen in armoede beter begeleid kunnen worden.

Wat hebben jullie ervan geleerd en wat nemen jullie mee in jullie toekomstige werkpraktijk?

‘De ontwikkeling van de uitgebreide versie van de Armoede Experience heeft bij ons gezorgd voor bewustzijn. Wij hebben zelf deze problematiek namelijk nooit ervaren, maar hebben hierdoor geleerd hoe het kan ontstaan en wat het met mensen doet. Er zijn veel verschillende oorzaken van armoede. Wij hebben geleerd om niet op voorhand te oordelen over de situaties waar mensen in terecht zijn gekomen. Armoede heeft niet alleen gevolgen op de financiën van mensen, maar ook op hun lichamelijke en geestelijke gezondheid. En op hun sociale participatie, zoals dat ze niet mee kunnen gaan op schoolreisjes of met teamuitjes. Wij hebben meer kennis over het onderwerp armoede en zullen dit eerder kunnen signaleren. Dit zullen wij meenemen in onze verdere loopbaan.’

 

Dit artikel is geschreven voor de Krant van 'Bestaanszeker' Nederland