13 maart 2017

De burger centraal

Integraal werken was de grote belofte van de decentralisaties. Zorg en ondersteuning dichterbij, minder versnipperd en minder duur. In de praktijk blijkt écht integraal werken niet vanzelf te gaan. Hoe kun je hier als gemeente meer op sturen? Over effectief integraal werken is meer onderbouwde en praktische kennis beschikbaar dan veel gemeenten weten. Zeven kennisinstituten én de Werkplaatsen Sociaal Domein organiseren samen met Binnenlands Bestuur Sturen op integraal Werken, een congres voor beleidsambtenaren en bestuurders. Op 18 mei in Antropia, Driebergen.

Het congres Sturen op integraal werken biedt:

  • inspirerende verhalen van wethouders en specialisten over integrale aanpakken die werken.
  • workshops met experts van gerenommeerde kennisinstituten en opleidingen.
  • de nieuwste cijfers en trends gepresenteerd door onderzoekbureau I&O.
  • Bouwstenen voor integraal werken, een nieuwe, digitale toegang tot interventies voor integraal werken in de Nederlandse databanken.
  • het innovatieve Samenspel dat laat ervaren hoe een gemeente kan sturen op integraal werken.

Presentatie Bouwstenen voor integraal werken

Op 18 mei lanceert het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies een nieuw e-magazine voor gemeenten, Bouwstenen voor integraal werken. Het magazine bevat interviews met bestuurders en deskundigen en goede voorbeelden op het terrein van integraal werken, die doorlinken naar de erkende interventies in de databanken van de kennisinstituten.

Sturen op integraal werken wordt georganiseerd door:

Meld u aan voor het congres op de website van Binnenlands Bestuur.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief