30 mei 2018

Op 27 juni 2018 organiseert de Werkplaats Sociaal Domein Zwolle een bijeenkomst op het thema ‘formeel-informeel’. In de afgelopen drie jaren heeft de Werkplaats samen met de Universiteit voor Humanistiek, acht gemeenten en diverse zorgorganisaties in de regio, onderzoek gedaan naar de manier waarop kwetsbare groepen (ggz, lvb) ondersteuning krijgen bij het ontwikkelen van hun sociale netwerk in concrete buurtprojecten.

Op de plekken die de Werkplaats onderzocht was er nauwelijks groei te zien van deze netwerken. Toch zijn dergelijke plekken in buurten volgens de Werkplaats buitengewoon belangrijk voor kwetsbare mensen en hun buurtgenoten, en daarmee belangrijk onderdeel van de lokale sociale basis.

De uitkomsten presenteert de Werkplaats in het Werkplaatsevent ‘Safe h(e)aven: meedoen en meetellen in laagdrempelige buurtprojecten’ op woensdagmiddag 27 juni in Zwolle. De Werkplaats bezint zich op het thema sociale inclusie – samen nadenken over de ruimte voor mensen die ‘anders’ zijn in onze samenleving. Maar de Werkplaats biedt ook praktische handvatten (voor beleidsmakers en sociale professionals) voor het organiseren van ontmoetingen tussen mensen ‘met een beperking’ en mensen die dat niet hebben.

Lees meer informatie (o.a. programma) en meld u aan op de website van Hogeschool Viaa.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief