Op 4 oktober 2013 wordt voor en door de Wmo-werkplaatsen een conferentie in Utrecht georganiseerd met als titel: ‘Welzijn nieuwe stijl vraagt om onderwijs nieuwe stijl. Hoe krijgen Welzijn nieuwe stijl en de komende veranderingen in zorg en welzijn een plaats in het hoger beroepsonderwijs.’

Interessante sprekers, 12 werksessies van de verschillende werkplaatsen en informatiestands waar medewerkers van de Wmo-werkplaatsen laten zien wat de oogst van de afgelopen jaren is. Natuurlijk is de blik ook gericht op de toekomst van de bestaande en de nieuwe werkplaatsen.

De conferentie is bedoeld voor docenten en curriculummanagers van hogescholen en wordt gehouden in het Cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 te Utrecht van 9.30 uur tot 16.30 uur (vlakbij Utrecht CS). Deelname is gratis.   

Bekijk meer informatie over het programma en om u aan te melden.

Dit congres wordt door het congresbureau van de Vereniging Hogescholen georganiseerd samen met het ministerie van VWS.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief