25 november 2015

Veel interactie, discussie, kennisoverdracht en het versterken van de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en het werkveld. De conferentie 'Sociale innovatie in uitvoering' van de Wmo-werkplaats Den Haag/Leiden op 20 november 2015 was een groot succes.

Lezingen, workshops en debat

Ruim 140 deelnemers (van ambtenaren tot studenten, van onderzoekers en lectoren tot professionals uit het veld) kwamen naar Leiden voor lezingen, workshops en debat.

Interactie, verbinding en kennisdeling

De conferentie stond in het teken van de al ontwikkelde projecten van de Wmo-werkplaats en innovatieve werkwijzen die vorm krijgen binnen de transformatie Wmo. Zo ging Suzan van der Pas (lector Sociale Innovatie en Ondernemerschap) in op de vorderingen van lopende projecten binnen de Wmo-werkplaats: over duurzaam actief burgerschap, de nieuwe sociale professional en netwerkzorg bij ouderen met dementie.

De Dames van de commissie van toezicht (van Theaterzaken), zorgden op ludieke en scherpe wijze dat de dag meer werd dan het uitwisselen van gedachten en inzichten; zij hielden een spiegel voor. Gerben Hagenaar, directeur Zorg, Maatschappelijke coöperatie en Ondersteuning gemeente Den Haag, gaf een impressie over innovatieve praktijken in zijn stad en Gertru Diender, directeur Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling gemeente Leiden benadrukte het belang van de Wmo-werkplaats nu en in de toekomst.

Meer informatie

De conferentie werd georganiseerd door de Wmo-werkplaats Den Haag/Leiden verbonden aan het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap van de Hogeschool Leiden. Op de website van de Wmo-werkplaats Den Haag/Leiden kunt u de presentaties nalezen en de foto's bekijken.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief