22 november 2018

Voorjaar 2015. Maurits is een actieve burger van Maasdorp. Maar hij vraagt zich af of hij zo actief wil blijven. Want nu loopt het toch wel heel vreemd.

Al zijn hele leven is Maurits actief in Maasdorp: eerst voor de voetbalvereniging, later bij de Oranjevereniging, de Bedrijvenkring en de laatste jaren voor de ouderenbond. Omdat hij trots is op zijn dorp en graag een steentje bijdraagt. Daarom was hij ook benieuwd naar de bijeenkomst in het dorpshuis ‘Samen voor een sterk Maasdorp’.

Misschien zou het daar lukken ruimere openingstijden te regelen voor zijn biljartgroep, en voor het goede idee van zijn buurjongen die inspiratieavonden wil organiseren voor jonge ondernemers in het dorp.

Maar dat valt tegen. Want ja, het gaat in de bijeenkomst over initiatieven van burgers en het belang daarvan voor de participatiesamenleving. En ja, er wordt gevraagd wie er zich wil aansluiten bij nieuwe initiatieven. Maar dat moet wel passen binnen het programma ‘Samen voor een sterk Maasdorp’.

Het initiatief wordt toegejuicht, maar past niet in dit programma

Dat programma wordt geleid door Frits, een projectleider uit het gemeentehuis. Eigenlijk kwam het erop neer dat de vraag was wie er mee wilden doen aan een kookactiviteit voor eenzame ouderen en mensen met ggz-problematiek. Maurits heeft toch nog gevraagd of er ook ruimte is voor het initiatief van zijn buurjongen voor jonge ondernemers – die kon er zelf helaas niet bij zijn, want de bijeenkomst was onder werktijd.

Het initiatief wordt toegejuicht, maar past niet in dit programma. Het gaat namelijk niet over sociale samenhang maar over economie.

Ruimte geven aan dromen bewoners blijkt heel moeilijk

Maurits heeft ook nog aangegeven dat er al een kookactiviteit is in Maasdorp, dat organiseert zijn vrouw Anneke namelijk al jaren elke week in het zalencentrum van de dorpskerk. Frits vindt dat interessant en vraagt of Anneke zich wil aansluiten bij het nieuwe kookinitiatief. Maurits en Anneke krijgen het gevoel dat hun eigen initiatieven niet zo gewaardeerd worden.

Lees de volledige column op de website van Sociale Vraagstukken. Marja Jager-Vreugdenhil, lector Samenlevensvraagstukken aan Hogeschool VIAA en Programmaleider Werkplaats Sociaal Domein Zwolle, sprak deze column samen met 'bruggenbouwer' Karin ter Horst uit op het jubileumdebat De sociale idealen van gemeenten van de Werkplaatsen Sociaal Domein op 22 november 2018.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief