16 februari 2018

Hoe ervaren cliënten in de MVS-gemeenten (Maassluis, Vlaardingen en Schiedam) het wanneer het wijkteam dé centrale plek is voor alle hulpvragen? De Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid heeft samen met Zorgbelang Zuid-Holland een ‘spiegelgesprek’ georganiseerd.

Tijdens de bijeenkomst vertelden cliënten over hun ervaringen met de Wmo-aanvraag in het wijkteam. De professionals zoals Wmo-consulenten, wijkteamcoördinatoren, beleidsmedewerkers gemeenten e.a. woonden het gesprek als toehoorder bij. Tijdens een nagesprek van alleen de professionals werd lering getrokken uit het spiegelgesprek en werden verbeteracties geformuleerd.

De voordelen van een spiegelgesprek:

  • Professionals en anderen worden zich (opnieuw) bewust van het perspectief van de cliënt;
  • Face-to-face confrontatie met de beleving en mening van de cliënt heeft een groter effect op het gedrag van de professionals en beleidsmaker dan een indirecte terugkoppeling, zoals interviewverslagen, casuïstiekbespreking en enquêteresultaten;
  • Vlotte beschikbaarheid van feedback over wat goed gaat en wat beter kan.

De deelnemers zagen het spiegelgesprek als waardevolle methode voor de regio om door te ontwikkelen. Lees het volledige bericht op de website van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid.

Nieuwsbrief Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Meer over de activiteiten van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid leest u in de nieuwsbrief. Zo is de Werkplaats door de Brede Raad 010 benadert om waarachtige verhalen van Rotterdammers de bundelen in een magazine: 'Op weg naar een onbeperkt Rotterdam'. De interviews zijn door studenten gehouden. Organiseert de Werkplaats op 20 maart het kenniscafé 'Samenwerken aan Kindveiligheid' en bracht de Werkplaats een nieuwe publicatie uit: 'Sociale innovatie in de praktijk'.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief