2 december 2016

In het boek van politicoloog Anne Pastors 'Wijsheid in pacht' staat een bijzonder actueel thema centraal: de kanteling van de verzorgingsstaat naar de veelbesproken participatiesamenleving. Op 13 december 2016 organiseert de Werkplaats Sociaal Domein Friesland een bijeenkomst rondom dit nieuwe boek en dit thema.

Anne Pastors wil tot de essentie van het leven en het samenleven doordringen. Haar gedachten daarover vertaalt ze vervolgens in ideeën over hoe je beter kunt samenwerken en samenleven. Als politicoloog en ‘wereldverbeteraar op lokale schaal’ met veel ervaring in de sociale sector, laat ze daarbij een optimistisch én realistisch geluid horen. Na jaren van individualisme, waarbij zich een verzorgingsstaat ontwikkelde die tal van groepen en personen kon subsidiëren, is een kantelpunt bereikt, stelt ze onomwonden. Demografische en sociaaleconomische ontwikkelingen maken een uitgebreide verzorgingsstaat onbetaalbaar.

Hoogste tijd dus voor een omschakeling. Anne ziet volop kansen voor een maatschappij waarin mensen meer omkijken naar elkaar, samenwerking zoeken en elkaar helpen om zoveel mogelijk zelfredzaam te zijn. Ze pleit onder meer voor herstel van allerlei vormen van coöperatief denken en handelen.
In Wijsheid in pacht legt ze uit welke slagen gemaakt kunnen of misschien wel moeten worden. Compleet met inzage in de bakens die moeten worden verzet.

Programma
 
11.00-11.30 uur: Inloop met koffie en thee
11.30-12.45 uur: Wijsheid in Pacht – Anne Pastors
13.00-14.00 uur: Café Sociaal Domein: tijdens de lunch praten we verder over dit thema, samen met medewerkers van de Werkplaats Sociaal Domein Friesland, docenten en studenten Zorg & Welzijn.

Deelname is gratis.

U kunt zich tot uiterlijk 7 december a.s. aanmelden door een mail te sturen naar: WerkplaatsSociaalDomeinFrl@nhl.nl.

Download de uitnodiging.

 

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief