Samenwerking tussen professionals en burgers: uitdaging én kans. Naar aanleiding van de conferentie Wmo-werkplaatsen op 10 oktober 2014 is een bulletin verschenen. Hierin kunt u nog eens nalezen welke onderwerpen aan de orde kwamen en hoe de dag is verlopen.

Download het Bulletin.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief