20 februari 2017

Co-creatie is waar het om draait in de Avans Werkplaats Sociaal Domein. Een nieuwe brochure legt uit wat co-creatief implementeren is en waarom het van belang is.

Hoe vernieuw je het sociale domein? En hoe zorg je dat het ook beklijft? Bij co-creatie voegt de gebruiker waarde toe. Deelnemers doen mee, denken mee en beslissen mee op gelijkwaardige wijze. Door te reflecteren, evalueren en het gelijktijdig doorvoeren van veranderingen leert iedereen en ontstaat een nieuwe manier van werken. Lectoren en docent-onderzoekers van de Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant avans hebben daar het begrip implementeren aan toegevoegd.

In het voorjaar van 2014 is de werkplaats ‘Samen de krachten versterken’ van start gegaan. In deze werkplaats werken drie lectoraten van Avans samen met diverse academies en werkveldpartners. Het gaat om de lectoraten Jeugd, Gezin & Samenleving, Integrale Veiligheid en Active Ageing. Ieder lectoraat nam met zijn eigen traject deel aan de werkplaats.

De drie deeltrajecten

  • Samenwerken aan het versterken van krachten in de wijk. Dit project is gericht op wijkteams in ’s-Hertogenbosch. Zij kregen ondersteuning in hun professioneel handelen op het vlak van het versterken van de eigen kracht en de krachten in de wijk.
  • Professioneel handelen om krachten bij moeilijk te bereiken groepen te ontsluiten. Ervaringen die zijn opgedaan in het werken met Roma’s zijn ingezet om in een aandachtswijk in Breda andere moeilijk bereikbare groepen te bereiken. Ook hier gaat het om het versterken van het professioneel handelen.
  • Krachten versterken met behulp van zorgtechnologie. Het Gezondheid en Technologie Laboratorium (GET-LAB) kweekt interesse bij zorgprofessionals om nieuwe zorgtechnologie toe te passen in hun werk.

Binnen elk van de drie projecten is een co-creatieve implementatiestrategie toegepast. In de brochure Cocreatief implementeren is te lezen hoe de Werkplaats dit doet wat het oplevert.

 

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief