4 december 2017

De transformaties in het sociaal domein doen een ander beroep op sociale professionals dan voorheen. ‘De brede basis voor sociaal werk’ brengt in beeld waarop zij kunnen bouwen in een snel veranderende en veeleisende samenleving, en wat ze kunnen betekenen voor burgers in de knel en de kwaliteit van leven.

In ‘De brede basis voor sociaal werk’ wordt opnieuw gekeken naar wat de ‘eigen waarde’ van sociaal werk in brede zin is. Sociaal werkers zijn als duizendpoten actief in de samenleving. Ze werken binnen een diversiteit aan organisatorische contexten vanuit een veelheid aan functies. Daarbij werken ze samen met cliënten, professionals, vrijwilligers en mantelzorgers. Bovenal zijn ze er voor de meest uiteenlopende bevolkingsgroepen waarbij ze worden geconfronteerd met allerhande individuele, sociale en maatschappelijke vraagstukken. In deze complexiteit dreigt het zicht op de gemeenschappelijke basis van het beroep verloren te gaan. Dit zicht is echter van groot belang voor het ontwikkelen van een krachtige beroepsidentiteit, voor de herkenbaarheid van de beroepsgroep, en voor het verstevigen van de positie van het beroep in de samenleving.

Stevige beroepsidentiteit

In het boek wordt kritisch gereflecteerd op de druk die op het sociaal werk en sociale professionals wordt gelegd en op de positie die sociale professionals daarin kunnen nemen, mede op basis van een stevige beroepsidentiteit. ‘De brede basis’ sluit dan ook af met een hoofdstuk onder de titel ‘De verworvenheden en uitdagingen van het sociaal werk in de 21e eeuw’.

Lees meer op de website van het Kennisplatform Sociaal domein Noord-Holland en de website van het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie (Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam). Je kunt het boek bestellen op de website van uitgeverij Coutinho.

Voor wie

Het boek is geschreven voor studenten van hogere sociale studies en sociale professionals.

De auteurs

Het boek staat onder redactie van Marcel Spierts, Ard Sprinkhuizen, Margot Scholte, Marc Hoijtink, Ed de Jonge en Lia van Doorn. De hoofdstukken in de praktijkdelen zijn geschreven door verschillende auteurs met ruime expertise in het sociaal werk en hun vakgebied.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief