Als onderdeel van het project ‘Innovaties in wijkgericht werken’ hebben onderzoekers van de Wmo-Werkplaats Utrecht het hulpmiddel ‘Bouwstenen voor de ontwikkeling van Sociale (wijk)teams’ ontwikkeld. Door in zes stappen een aantal kernvragen te doorlopen is het mogelijk de ontwikkeling van sociale wijkteams te structureren.

Denk- en werkkader

De kernvragen hebben betrekking op de opgave, inrichting, vormgeving, aansturing, competenties en werkprincipes van een sociaal (wijk)team. Op basis daarvan kunnen keuzes gemaakt worden voor het ontwerp van het team. Het instrument biedt aanknopingspunten voor professionals, leidinggevenden en vertegenwoordigers van gemeenten om een gezamenlijk denk- en werkkader te ontwikkelen.

Meer informatie

Het artikel van Vincent de Waal, Inge Scheijmans, Joep Binkhorst en Jean Pierre Wilken (2014) ‘Integrale wijkteams: een kwestie van kiezen’ biedt een kader voor het gebruik van het hulpmiddel. Lees meer op de website van de Wmo-werkplaats Utrecht.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief