Als onderdeel van het project ‘Innovaties in wijkgericht werken’ hebben onderzoekers van de Wmo-Werkplaats Utrecht het hulpmiddel ‘Bouwstenen voor de ontwikkeling van Sociale (wijk)teams’ ontwikkeld. Door in zes stappen een aantal kernvragen te doorlopen is het mogelijk de ontwikkeling van sociale wijkteams te structureren.

Denk- en werkkader

De kernvragen hebben betrekking op de opgave, inrichting, vormgeving, aansturing, competenties en werkprincipes van een sociaal (wijk)team. Op basis daarvan kunnen keuzes gemaakt worden voor het ontwerp van het team. Het instrument biedt aanknopingspunten voor professionals, leidinggevenden en vertegenwoordigers van gemeenten om een gezamenlijk denk- en werkkader te ontwikkelen.

Meer informatie

Het artikel van Vincent de Waal, Inge Scheijmans, Joep Binkhorst en Jean Pierre Wilken (2014) ‘Integrale wijkteams: een kwestie van kiezen’ biedt een kader voor het gebruik van het hulpmiddel. Lees meer op de website van de Wmo-werkplaats Utrecht.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief