15 februari 2017

De werkgroepen van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid richten zich tot de zomer 2017 in zeven bijeenkomsten op ‘doorontwikkeling sociale wijkteams’ en  ‘aansluiting informele en formele zorg’. Deelnemers van de werkgroepen delen hun ervaringen in blogs.

In de werkwijze van de werkgroepen staat het transformatieleren centraal. Een belangrijk aspect van transformatieleren is ervaringsleren, waarbij er zowel aandacht gaat naar ervaringen als naar kennisontwikkeling. Ervaringsleren is een actief proces waar bestaande kennis wordt uitgewisseld en nieuwe kennis en inzichten worden opgebouwd. De blogberichten geven inzicht in de deelnemers en de leerprocessen van de werkgroepen.

Lees de blogs van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief