15 februari 2017

De werkgroepen van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid richten zich tot de zomer 2017 in zeven bijeenkomsten op ‘doorontwikkeling sociale wijkteams’ en  ‘aansluiting informele en formele zorg’. Deelnemers van de werkgroepen delen hun ervaringen in blogs.

In de werkwijze van de werkgroepen staat het transformatieleren centraal. Een belangrijk aspect van transformatieleren is ervaringsleren, waarbij er zowel aandacht gaat naar ervaringen als naar kennisontwikkeling. Ervaringsleren is een actief proces waar bestaande kennis wordt uitgewisseld en nieuwe kennis en inzichten worden opgebouwd. De blogberichten geven inzicht in de deelnemers en de leerprocessen van de werkgroepen.

Lees de blogs van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief