10 september 2020

Sinds anderhalf jaar heeft het samenwerken met ervaringsdeskundigen bij de Academie Mens en Maatschappij van de HAN een vlucht genomen. Ervaringsdeskundigen deden eerder al een intrede, maar sinds 2019 zoeken we wegen om de positie in onderwijs en onderzoek te versterken. Een expertiseteam adviseerde over een stevige inbedding en als wapenfeit is een Associate degree (AD*) aanstaande. Na anderhalf jaar samenwerken bij de Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen (WSDN), programmalijn armoede, maken ervaringsdeskundig co-onderzoeker, Bibi Ansari en Carinda Jansen docent-onderzoeker de balans op.

Ervaringskennis, ervaringsdeskundigheid en onderzoek

Antwoorden op onderzoeksvragen in het sociale domein worden gezocht in professionele praktijkkennis en wetenschappelijke kennis. Als derde kennisbron benutten onderzoekers vaak specifieke levenservaringen gerelateerd aan een onderzoeksvraag. Bij mensen uit de onderzochte groep wordt informatie, kennis en beleving opgehaald. Mensen met ervaringskennis kunnen op veel manieren betrokken worden bij onderzoek; denk aan de onbetaalde respondent, de betaalde respondent, de co-onderzoeker tegen een vrijwilligersvergoeding of de ervaringsdeskundig (co-)onderzoeker in dienst. Het gaat ons nu om het laatste.

Een ervaringsdeskundige heeft zich bekwaamd in het professioneel benutten van eigen en collectieve ervaringen en kan met die achtergrond een belangrijke bijdrage leveren aan onderzoek in het sociale domein. De vorm waarin ervaringsdeskundigheid in onderzoek wordt benut en de rol van de ervaringsdeskundige varieert. Bij de -meest gangbare- minimumvariant worden ervaringsdeskundigen ingezet ten behoeve van onderzoek waarvan onderzoekers de onderzoeksvraag en -opzet hebben bedacht. Zij krijgen daarvoor een vrijwilligersvergoeding. Daar kun je kritisch over zijn. Knelpunt 1: de financiële waardering en 2: de positie in een onderzoek. Bij de Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen zoeken we naar een modus waarbij ervaringsdeskundigheid op een passende manier kan worden ingebed in ons onderzoek én in het team.

Lees de volledige blog op de website van de Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen

Bibi Ansari is sinds 2019 werkzaam bij de HAN als ervaringsdeskundig co-docent en co-onderzoeker. Carinda Jansen werkt sinds 2011 bij de HAN als docent Social Work en onderzoeker. Beiden zijn verbonden aan de programmalijn Armoede van de Werkplaats sociaal domein Nijmegen.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief