Stand van zaken ReflexieLab Werkplaats Noord-Brabant Fontys

22 maart 2017

De Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant Fontys richtte in 2016 een ReflexieLab (RL) op, waarin verschillende werkveldpartners werken aan vraagstukken uit de praktijk. Sociale reflexiviteit loopt hier als een rode draad doorheen. Sociale reflexiviteit (SR) gaat over het eigen handelen van de sociale professional in relatie tot het handeen van anderen binnen een specifieke context.

Kennisbijeenkomst Zuid-Holland Zuid: thema Jeugd

22 maart 2017

Hebben wij voldoende zicht op de drie decentralisaties binnen het sociaal domein? Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat we elkaar op de hoogte houden via de Werkplaats Sociaal Domein? De Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid organiseert diverse kennisbijeenkomsten over onder andere de decentralisaties.

‘Leren in en van de praktijk is de beste weg om vooruit te komen’

20 maart 2017

Erna Hooghiemstra is benoemd tot de nieuwe voorzitter van de Werkplaatsen Sociaal Domein. Ze volgt hiermee Theo Roes op. Hooghiemstra was hiervoor lector van het lectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving van Avans Hogeschool en werkte daarnaast bij Tranzo aan de Universiteit van Tilburg.

Congres Sturen op integraal werken

13 maart 2017

Integraal werken was de grote belofte van de decentralisaties. Zorg en ondersteuning dichterbij, minder versnipperd en minder duur. In de praktijk blijkt écht integraal werken niet vanzelf te gaan. Hoe kun je hier als gemeente meer op sturen? Over effectief integraal werken is meer onderbouwde en praktische kennis beschikbaar dan veel gemeenten weten. Zeven kennisinstituten én de Werkplaatsen Sociaal Domein organiseren samen met Binnenlands Bestuur Sturen op integraal Werken, een congres voor beleidsambtenaren en bestuurders. Op 18 mei in Antropia, Driebergen.

Kennissessie Op weg naar een lerende regio

12 maart 2017

Complexe maatschappelijke vraagstukken in het sociaal domein vragen om nieuwe vormen van samenwerken. In een lerende regio werken verschillende regionale partijen (lokale overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, ondernemers en omgeving) gezamenlijk in een interactief leerproces aan het delen en samen verder bouwen aan kennis. Dit willen het HAN Kenniscentrum Publieke Zaak (HAN) en Stichting IKPOB gezamenlijk exploreren in een tweetal kennissessies. De tweede kennissessie vindt plaats op 22 maart 2017 en staat in het teken van 'uitwisseling van ervaring en kennis rondom samenwerkend leren en innovatieprocessen in lerende regio’s'.

Een beter zorgaanbod voor jongeren met psychische problemen

2 maart 2017

Jongeren met psychische problemen zijn lang niet altijd in beeld bij de jeugdhulp en wijkteams. Om het zorgaanbod voor hen te verbeteren, gaan de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd en de Werkplaats Sociaal Domein in de regio Amsterdam de samenwerking aan door hun kennis en netwerken met elkaar te delen.

Nieuwsbrief Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland

1 maart 2017

Het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland heeft haar eerste nieuwsbrief verstuurd. De Werkplaats Sociaal Domein Noord-Holland Noord is samen met de Kenniskring Wijk, Teams en Toegang en het Netwerk Regio's aan Zet initiatiefnemer van het Kennisplatform.

Interactieve leeromgeving met casuïstiekbespreking in beeld

21 februari 2017

Het lectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving van Avans Hogeschool en de gemeente ‘s-Hertogenbosch ontwikkelden een interactieve leeromgeving voor studenten, docenten en professionals in het sociale domein. Op de website is een echte casuïstiekbespreking in fragmenten in beeld gebracht. Het doel van de site is om betrokkenen met elkaar in dialoog te laten gaan over de uitgangspunten van de transformatie van het sociale domein en hoe deze vorm kan krijgen in de praktijk. Deze co-creatie is tot stand gekomen vanuit de Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant Avans.

Brochure over het belang van cocreatief implementeren

20 februari 2017

Co-creatie is waar het om draait in de Avans Werkplaats Sociaal Domein. Een nieuwe brochure legt uit wat co-creatief implementeren is en waarom het van belang is.

Lesbrief over niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

16 februari 2017

De Werkplaats 'De cliënt in zijn kracht – actieve ondersteuning van mensen met niet-aangeboren hersenletsel' heeft een lesbrief ontwikkeld met basisinformatie over niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Op 8 februari overhandigde Kitty Jurrius, associate lector bij Windesheim Flevoland van de Onderzoekslijn NA(H) – zorg op maat van het lectoraat Klantenperspectief in ondersteuning en zorg, en auteur van de lesbrief, symbolisch het eerste exemplaar aan wijkwerker Elueskia Vyent.

Blogs van de werkgroepen Zuid-Holland Zuid

15 februari 2017

De werkgroepen van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid richten zich tot de zomer 2017 in zeven bijeenkomsten op ‘doorontwikkeling sociale wijkteams’ en  ‘aansluiting informele en formele zorg’. Deelnemers van de werkgroepen delen hun ervaringen in blogs.

Uitwisseling 'Hoe groots klein kan zijn'

6 februari 2017

Elkaar ontmoeten is het allerbelangrijkst, zo bleek tijdens de eerste uitwisselingsbijeenkomst van Werkgroep 1 Doorontwikkeling sociale wijkteams van de Werkplaats Zuid-Holland Zuid. Professionals in (sociale en jeugd) wijkteams, betrokken beleidsambtenaren en burgers blijven met elkaar in gesprek tijdens de volgende ontmoeting op 20 februari in Schiedam.

Nieuws van het kennisplatform Utrecht Sociaal

6 februari 2017

Het Kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS) is één van de 14 Werkplaatsen Sociaal domein. Het platform is een leernetwerk bedoeld om kennis op het sociale domein te ontwikkelen en te delen. Kennis waarmee burgers, professionals en overheid kunnen werken aan een inclusieve samenleving, een samenleving waar iedereen ertoe doet. Het kennisplatform heeft nu ook een nieuwsbrief.

Tijd voor een goede samenwerking tussen wijkteams en actieve bewoners

17 januari 2017

Samenwerking tussen sociale (wijk)teams en buurtbewoners en buurtinitiatieven kan een manier zijn om preventief en wijkgericht werken goed vorm te geven. Toch zien we dat juist deze taken achterblijven in de ontwikkeling van sociale (wijk)teams. In de publicatie 'Toeval bestaat niet' staan vier goede voorbeelden van teams waar de samenwerking met actieve burgers en/of burgerinitiatieven wel goed verloopt.

Online magazine Werkplaats Sociaal Domein Friesland

16 januari 2017

In een online magazine blikt de Werkplaats Sociaal Domein Friesland terug op het afgelopen jaar en biedt de werkplaats een overzicht van de projecten. Ook verwijst ze naar een symposium in februari, over ouder worden en zelfredzaamheid in Friesland.

Pagina's

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief