SOS kinderarmoede: naar een effectieve aanpak van armoede in gezinnen

23 april 2020

Vrijwel alle (jeugd)professionals in het sociaal domein hebben te maken met armoedeproblematiek in gezinnen. Welke handvatten hebben deze professionals nodig om dit taaie vraagstuk effectief aan te pakken? Binnen de themawerkgroep Armoede bleek dit een gedeelde leervraag.

Sterker in de regio door samenwerking met landelijke partners

22 april 2020

De Werkplaatsen Sociaal Domein bestaan al ruim 10 jaar en zijn vanaf 2020 officieel van start gegaan met weer een nieuwe periode van drie jaar. Alle Werkplaatsen hebben met hun partners een agenda vastgesteld, waarin praktijkvragen uit de eigen regio centraal staan. Een belangrijk focuspunt in de periode 2020-2022 is een nog nauwere samenwerking met elkaar en met landelijke kennisinstituten, zoals de kennisinstituten die zijn aangesloten bij de Kennisalliantie Maatschappelijke Zorg en Ondersteuning (KAMZO). Het aantal Werkplaatsen is ook uitgebreid, nu ook de Christelijke Hogeschool Ede is aangesloten. De Werkplaatsen zijn nu actief in 15 regio’s in Nederland.

Nieuwe Werkplaats Sociaal Domein: Gelderse Vallei

22 april 2020

Vanaf 2020 draait een nieuwe hogeschool mee in de Werkplaatsen Sociaal Domein. Met de deelname van het lectoraat Informele netwerken en laatmoderniteit van de Christelijke Hogeschool Ede telt het aantal Werkplaatsen nu 15 stuks. Wim Dekker is als lector trekker van de Werkplaats. ‘Ik ben onder de indruk van wat er binnen de landelijke associatie van de Werkplaatsen Sociaal Domein gebeurt. Dat wij nu onderdeel hiervan uitmaken is wel een klein feestje waard.’

Lisbeth Verharen: ‘De crisis mobiliseert de sociale basis’

14 april 2020

De ‘sociale basis’ van plaatselijke voorzieningen is een populair begrip sinds enkele jaren, gemeenten lopen ermee weg en maatschappelijke organisaties vragen er met klem aandacht voor. Wat kan de sociale basis in tijden van corona?

Transformeren door sociale technologie en lerende netwerken

14 april 2020

De Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant Avans ging in 2020 van start met een nieuwe focus: transformeren door sociale technologie en transformeren door lerende netwerken. Samen leren we hoe sociale professionals technologie kunnen benutten, zodat mensen niet kwetsbaarder worden dóór technologie en zodat kwetsbare mensen juist beter af zijn met de inzet van technologie. Daarnaast leren we steeds beter hoe lerende netwerken leiden tot verbetering van de beroepspraktijk

Kletsborden en bijbehorende webapp zijn onderweg

9 april 2020

De Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen legt op dit moment de laatste hand aan het nieuwe spel Kletsborden met bijbehorende webapp. Kletsborden is een spel waarmee je écht contact kunt maken, op jouw manier.

Impact van verhalen: het vertalen van verhalen naar beleid

8 april 2020

Hoe neem je ervaringen van bewoners, cliënten en burgers mee als input bij het maken van nieuw beleid? Over deze vraag ging op 2 maart 2020 een groot aantal beleidsmakers, sociaal professionals, ervaringsdeskundigen, onderzoekers en specialisten van storytelling in gesprek tijdens de eerste werkconferentie van het Kennisnetwerk Narratief Verantwoorden.

Online hulp: een reflex in coronacrisis of methodisch handelen?

7 april 2020

Van sociaal professionals wordt in de coronacrisis gevraagd om hun werkwijze heel snel aan te passen: anderhalve meter afstand houden van cliënten en meer online contact. ‘Het is bewonderingswaardig hoe snel professionals schakelen’, zegt lector Christa Nieuwboer. Zij doet al ruim 20 jaar onderzoek naar vormen en implementatie van sociale technologieën en online hulpverlening.

Professionele online communicatie in zorg en welzijn: hoe maak je de klik?

6 april 2020

Als je net begint met online hulpverlening kan het lijken alsof je je reguliere vorm van hulpverlening gewoon digitaal gaat doen. Dat is niet het geval. Online hulpverlening kent specifieke aandachtspunten. In een digitaal magazine ontwikkeld door de Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant Avans vind je aandachtspunten voor de start met online communicatie in zorg en welzijn.

Armoede-Experience: zelf ervaren wat financiële onzekerheid met je doet

25 maart 2020

Arnold, Jessica, studenten, docenten, vrijwilligers én professionals verzamelen zich op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) voor de primeur van de Armoede-Experience. Doel van deze ervaringsroute? Zelf in de schoenen stappen van iemand die leeft in financiële onzekerheid. Door je in te leven in de ander, groei je als professional en vind je beter aansluiting bij die ander.

Online magazine Verbondenheid en Veerkracht Zuid-Holland Zuid

22 maart 2020

Het Werkteam Verbondenheid en Veerkracht heeft van januari 2018 tot en met november 2019 samengewerkt met als doel een platform op te richten waarbij bewoners samen met professionals uit het sociaal domein en docent-onderzoekers van Hogeschool Inholland en Hogeschool Rotterdam intensief samenwerken.

Samen-leren in het sociaal domein-dag

19 maart 2020

Bent u als vrijwilliger of als betrokken inwoner actief in het sociaal domein? Of als zorg- of welzijnsprofessional, manager, docent, student, beleidsmedewerker of als bestuurder? De Werkplaats Sociaal Domein Friesland organiseert op 18 juni 2020 een 'samen-leren- in het sociaal domein-dag'. Een dag waarop de Werkplaats de kennis en ervaring die is opgedaan in de zes Ateliers Sociaal Domein met u willen delen: wat hebben we in deze Ateliers geleerd en wat kan dat voor u of voor uw organisatie, netwerk of gemeente betekenen?

Handboek In gesprek over eenzaamheid

23 februari 2020

De Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen heeft samen met Movisie een handboek In gesprek over eenzaamheid' gemaakt, met een Visuele Routekaart, Train-de-Trainer en creatieve werkvormen. 

Het glas halfvol: hoe positieve gezondheid en positieve psychologie bijdragen aan herstel

30 december 2019

De Academie Sociaal Werk en Theologie van Hogeschool Viaa organiseert op 26 februari 2020 van 12.00 tot 17.00 uur de werkvelddag: ‘Het glas halfvol, hoe positieve gezondheid en positieve psychologie bijdragen aan herstel’.

De sociaal professional: zowel state agent als citizen agent

4 december 2019

Welke rollen hebben sociaal professionals? Volgens Erna Hooghiemstra, voorzitter van de Werkplaatsen Sociaal Domein bevinden ze zich in het ‘oog van de orkaan’ nemen ze zich een rol aan van ‘spin in het web’. ‘De professionals zijn de dragers van de transformatie’, aldus Hooghiemstra op het jaarsymposium van de Werkplaatsen Sociaal Domein ‘De waarde van werken in het sociaal domein’ op 25 november 2019. De dag stond in het teken van samenwerken. Hoe doen sociaal professionals dit met beleid, inwoners en andere professionals?

Pagina's

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief