7 april 2017

Ina Tilma en Erna Hooghiemstra analyseerden en onderzochten drie projecten van de Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant Avans. Ze richtten zich daarbij op vragen over hoe co-creatief implementeren werkt, wat er dan werkt als het goed gaat en hoe co-creatie beklijft.

Co-creatie lijkt soms wel de oplossing voor alle problemen in het sociaal domein. Natuurlijk, de veranderingen zijn groot. De invoering van de Wmo en de transities in zorg en welzijn vragen veel van sociaal professionals. Daarbij gingen de ontwikkelingen snel: er was weinig tijd om het nieuwe werken te ontdekken, te innoveren en te evalueren. Laat staan dat er tijd was om uitgebreid onderzoek te doen naar de effectiviteit van innovaties voordat ze ingevoerd werden. De cliënten waren er al en ze moesten geholpen worden. Diverse professionals zaten 'ineens' in een sociaal wijkteam. Zij moesten werkendeweg aan de slag om de veranderingen uit te vinden en direct toe te passen. Daarom is co-creatie wel een oplossing.

Dichtbij de praktijk

Ina Tilma en Erna Hooghiemstra: 'In onze Werkplaats Sociaal Domein wilden we de bestaande kennis over co-creatie toepasbaar maken voor het sociale domein. En we wilden een stap verder gaan. We wilden namelijk antwoord op de vraag over hoe we deze innovatie zo kunnen implementeren dat het niet eenmalig is, maar dat het handelen van de professional erdoor blijvend verandert. We hebben beide begrippen samengevoegd tot 'co-creatief implementeren'. Uitgangspunt hiervan is dat betrokken professionals en onderzoekers samenwerken, samen onderzoeken en op gelijkwaardige wijze meebeslissen. Het gaat erom dat je met elkaar onderzoek doet door te reflecteren, evalueren en gelijktijdig veranderingen door te voeren om er gezamenlijk van te leren. Onze overtuiging was dat er zo een nieuwe manier van werken ontstaat die kansrijk is, omdat je dicht bij de vragen, behoeftes en de mogelijkheden van de praktijk blijft.'

Het onderzoek is te downloaden op de website van de Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant Avans. Lees ook het artikel dat Ina Tilma en Erna Hooghiemstra schreven voor het Vakblad Sociaal Werk.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief