13 juni 2017

De Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid heeft in de afgelopen periode tal van bijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast zijn de werkgroepen van de werkplaats hard aan het werk. Zij organiseren onder andere uitwisselingsbijeenkomsten en focusgesprekken tussen professionals uit deelnemende gemeenten en welzijnsorganisaties uit de regio.

Het eerste kenniscafé stond in het teken van Jeugd en de nieuwe Jeugdwet. Tijdens een interactief college werd o.a. ingegaan op de overgang van jeugdzorg naar jeugdhulp. Voor de Brede Raad 010 werd een training verzorgd om verhalen op te halen van Rotterdammers. De verhalen vormen de input voor advies aan het Rotterdams stadsbestuur. Op 7 maart organiseerde de werkplaats de eerste netwerkbijeenkomst.

Er vinden diverse uitwisselingen en focusgesprekken plaats tussen professionals uit deelnemende gemeenten en welzijnsorganisaties in de regio. Doel van de uitwisselingsbijeenkomsten en focusgesprekken is om van en met elkaar te leren in het sociaal domein. Ook verzorgen de werkgroepen individuele en groepsonderzoeksopdrachten voor (bachelor en master)studenten van Hogeschool Rotterdam en Inholland waarmee ook van en met elkaar geleerd wordt.

Lees meer nieuws op de website van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid.

Het resultaat van de uitwisselingsbijeenkomst 'Doorontwikkeling van (sociale) wijkteams; praktische invulling'.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief