16 mei 2016

Op 27 mei 2016 organiseert het kennisplatform Utrecht Sociaal de themabijeenkomst Professionaliteit, professionalisering en professionele identiteit.

 Jean-Pierre Wilken, lector Participatie, Zorg en Ondersteuning, vertelt tijdens deze bijeenkomst over de stand van zaken van het platform. Evelien Tonkens, hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector aan de Universiteit voor Humanistiek, gaat met de aanwezigen het gesprek aan over (de)professionalisering in de participatiesamenleving. Vervolgens zijn er tafelgesprekken over verschillende thema's. De doelstelling van het kUS is om de kennisdeling in het sociale domein in de regio te bevorderen. Het kUS nodigt daarom alle aanwezigen van harte uit om tijdens de gesprekstafels eigen good-practices in te brengen

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie over het programma vindt u op de website van het kUS. Hier kunt u zich ook aanmelden.

 

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief