16 mei 2016

Op 27 mei 2016 organiseert het kennisplatform Utrecht Sociaal de themabijeenkomst Professionaliteit, professionalisering en professionele identiteit.

 Jean-Pierre Wilken, lector Participatie, Zorg en Ondersteuning, vertelt tijdens deze bijeenkomst over de stand van zaken van het platform. Evelien Tonkens, hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector aan de Universiteit voor Humanistiek, gaat met de aanwezigen het gesprek aan over (de)professionalisering in de participatiesamenleving. Vervolgens zijn er tafelgesprekken over verschillende thema's. De doelstelling van het kUS is om de kennisdeling in het sociale domein in de regio te bevorderen. Het kUS nodigt daarom alle aanwezigen van harte uit om tijdens de gesprekstafels eigen good-practices in te brengen

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie over het programma vindt u op de website van het kUS. Hier kunt u zich ook aanmelden.

 

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief