25 oktober 2016

Werk jij in een sociaal wijkteam, wijkteam jeugd of werk je als professional of beleidsmedewerker hiermee samen? Heb jij ideeën over het oplossen van samenwerkingsvraagstukken? Neem dan deel aan de bijeenkomst ’Integraal Samenwerken’ op 17 november 2016.

Op 17 november presenteren we tien actuele vraagstukken rond samenwerking in én met sociale wijkteams en wijkteams jeugd. Deze vraagstukken springen naar voren in recente onderzoeken en evaluaties. Samen met jou willen we de oplossingen verkennen die je in jouw praktijk hebt ontwikkeld en de oplossingsrichtingen die volgens jou kunnen bijdragen aan betere samenwerking. Jouw inbreng wordt opgenomen in een handreiking die eind dit jaar verschijnt en landelijk wordt verspreid.

Door deel te nemen, help je collega’s in het land om samenwerking op lokaal niveau te verbeteren of randvoorwaarden hiervoor in te vullen én om samen te kunnen werken volgens de gedachte één huishouden - één plan - één regisseur. Betere samenwerking leidt tenslotte tot meer passende en integrale ondersteuning aan gezinnen en bewoners in de wijk.

Aanmelden

Wil jij bijdragen aan de handreiking ‘Integraal samenwerken’? Meld je dan zo spoedig mogelijk aan vóór 3 november 2016 via a.veenstra@movisie.nl. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus reageer snel.

In de week voor de bijeenkomst ontvang je het programma en de exacte locatie in het centrum van Utrecht. Wij vergoeden vanzelfsprekend jouw reiskosten. Wij kijken uit naar jouw deelname, want … het wordt beter als we het samen doen!

In het landelijk programma Integraal Werken in de Wijk bundelen Movisie, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut, Trimbos-instituut, Vilans en de Werkplaatsen Sociaal Domein de krachten om samen met professionals en beleidsmakers kennis en expertise over integraal werken te ontwikkelen en toegankelijk te maken.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief