Wijkteamleden in Flevoland vinden de Zelfredzaamheids-Matrix een lastig instrument om mee te werken. Inzicht in zelfredzaamheid biedt volgens hen te weinig houvast. Samen met de regionale Wmo-werkplaats gaan zij daarom bekijken of het meten van samenredzaamheid bruikbaarder inzichten verschaft.

Samenredzaamheidmeter
 
Bij ons lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg (KIOZ) van Windesheim Flevoland in Almere is sinds 1 januari 2014 een Wmo-werkplaats ingericht. De opdracht is om via kennisdeling en deskundigheidsbevordering een bijdrage te leveren aan de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit betekent onder meer dat het lectoraat wijkteams of sociale wijkteams van gemeenten helpt met het ontwikkelen en toepassen van werkwijzen en hulpmiddelen om de Wmo-opdracht te realiseren. In dit artikel gaan we wat dieper in op het waarom van één van de hulpmiddelen die we aan het ontwikkelen zijn, namelijk de Samenredzaamheidmeter.

De Wmo-opdracht voor sociale wijkteams
 
Het Wmo-doel dat alle burgers meedoen en meedenken of maatschappelijk participeren, vereist een fundamentele verandering in het denken over hulpverlening. De overheid acht zich niet langer primair verantwoordelijk voor de hulp die haar burgers nodig hebben en heeft bepaald dat als zelfstandig leven zonder hulp niet meer lukt, burgers eerst hun eigen netwerk moeten inschakelen. Pas als dit eigen netwerk de benodigde hulp niet kan bieden, komt professionele hulp in beeld. Met andere woorden, voor het oplossen van een hulpvraag geldt: eerst de burger zelf, dan het eigen netwerk, dan de vrijwilliger en als laatste de professional. De wijkteams, waarvan de leden veelal professional zijn, moeten de burgers helpen om zich als zodanig te gedragen. Dit is de Wmo-opdracht waarvoor de wijkteams zich geplaatst weten.

Praktijk geeft schizofreen gevoel bij professional en hulpvrager
 
De opdracht is duidelijk: een terugtrekkende professional. Maar hoe doe je dat? Veel wijkteamleden voelen hier een duidelijke zogeheten handelingsverlegenheid. Wat moeten ze doen of juist laten?

Lees verder op socialevraagstukken.nl.

In de rubriek De sociale praktijk op www.socialevraagstukken.nl worden de hoogtepunten van de Wmo-werkplaatsen uitgelicht. Bekijk het overzicht van de artikelen.

 

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief