Netwerk

Bepaal je positie met Collactief: individueel of collectief, formeel of informeel

Werkplaats Sociaal Domein regio Zwolle, verbonden aan Hogeschool Viaa, heeft de tool Collactief ontwikkeld. Met deze tool breng je in kaart in hoeverre een team hulpvragen op collectieve (gebundelde) wijze of juist individueel oppakt. 

Teamleden bepalen met een paar kliks hun positie op de schaal individueel– collectief maar ook in hoeverre ze de hulpvragen beantwoorden met professionele inzet of juist met gebruikmaking van informele zorg. Ze doen dat voor het heden en geven aan waarnaar ze willen toegroeien.

Gesprekshandleiding

Collactief levert vier ingevulde assenstelsels op, waarop niet alleen de spreiding binnen het team duidelijk wordt, maar natuurlijk ook de gemiddelde teampositie. Bij de gratis tool is ook een gesprekshandleiding beschikbaar, die teamleiders van sociale teams of welzijnsorganisaties in staat stelt de score-overzichten te interpreteren en te bespreken binnen hun team: passen de scores bij de teamvisie, willen we wel naar dat punt toegroeien? En verder: beschikken de teamleden op het moment van meten over de juiste houding, kennis en vaardigheden om bijvoorbeeld meer collectief en met meer inzet van het informele netwerk te gaan werken?

WSD-product

Omdat we zoveel mogelijk impact willen hebben ‘op de werkvloer’, is het in principe de bedoeling dat de tool wordt aangeboden via de vijftien Werkplaatsen Sociaal Domein. Dat maakt het niet alleen mogelijk om regionale contacten te onderhouden met de daar werkende teams en hen te attenderen op Collactief, maar ook om scores (geanonimiseerd) op WSD-niveau te analyseren, indien gewenst. Alle resultaten van alle WSD’s komen ook terecht in een beveiligde landelijke database, waarmee na verloop van tijd trends geanalyseerd kunnen worden. 

Website gelanceerd

Komende week wordt de bijbehorende website gelanceerd: www.collactief.nl. Hierop is zowel de tool te vinden inclusief informatie- en instructievideo, als een zich ontwikkelende kennisbank rond collectief werken en netwerkversterking. Verder zijn er voorbeeldbrieven beschikbaar hoe teamleiders te informeren over deelname aan Collactief. En natuurlijk bevat de website de gesprekshandleiding. 

Collactief staat niet stil

Met landelijke partijen zijn we bezig na te denken over hoe de scores op de assenstelsels een vervolg te geven. Als de (team)positie bepaald is en met het team besproken is, hoe realiseer je dan vervolgens een eventuele beweging naar een ander kwadrant van het assenstelsel? Zodra de module hiervoor klaar is, wordt die aangehaakt aan de website.

Meer informatie?

Dr. Marco Algera, bereikbaar via collactief@viaa.nl, staat geïnteresseerden graag te woord. Bij hem kunnen WSD’s zich aanmelden. Teamleiders in het sociale domein kunnen zich aanmelden bij hun eigen WSD (of als dat niet lukt: via collactief@viaa.nl).