25 maart 2020

Arnold, Jessica, studenten, docenten, vrijwilligers én professionals verzamelen zich op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) voor de primeur van de Armoede-Experience. Doel van deze ervaringsroute? Zelf in de schoenen stappen van iemand die leeft in financiële onzekerheid. Door je in te leven in de ander, groei je als professional en vind je beter aansluiting bij die ander.

De Armoede-Experience bestaat uit 2 routes: het ene verhaal is van Arnold, hij leefde lang in financiële onzekerheid na plotseling ontslag. Het andere verhaal is van Jessica, haar jonge gezin had jarenlang last van schulden. Arnold en Jessica deelden hun verhaal open en eerlijk met de initiatiefnemers van de Experience. Waar liepen ze tegenaan? Wat waren sleutelmomenten? Deze ervaringen werden omgezet in opdrachten en (oefen)situaties voor een ervaringsroute door de HAN.

 

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief