Uitwisseling 'Hoe groots klein kan zijn'

6 februari 2017

Elkaar ontmoeten is het allerbelangrijkst, zo bleek tijdens de eerste uitwisselingsbijeenkomst van Werkgroep 1 Doorontwikkeling sociale wijkteams van de Werkplaats Zuid-Holland Zuid. Professionals in (sociale en jeugd) wijkteams, betrokken beleidsambtenaren en burgers blijven met elkaar in gesprek tijdens de volgende ontmoeting op 20 februari in Schiedam.

Nieuws van het kennisplatform Utrecht Sociaal

6 februari 2017

Het Kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS) is één van de 14 Werkplaatsen Sociaal domein. Het platform is een leernetwerk bedoeld om kennis op het sociale domein te ontwikkelen en te delen. Kennis waarmee burgers, professionals en overheid kunnen werken aan een inclusieve samenleving, een samenleving waar iedereen ertoe doet. Het kennisplatform heeft nu ook een nieuwsbrief.

Tijd voor een goede samenwerking tussen wijkteams en actieve bewoners

17 januari 2017

Samenwerking tussen sociale (wijk)teams en buurtbewoners en buurtinitiatieven kan een manier zijn om preventief en wijkgericht werken goed vorm te geven. Toch zien we dat juist deze taken achterblijven in de ontwikkeling van sociale (wijk)teams. In de publicatie 'Toeval bestaat niet' staan vier goede voorbeelden van teams waar de samenwerking met actieve burgers en/of burgerinitiatieven wel goed verloopt.

Online magazine Werkplaats Sociaal Domein Friesland

16 januari 2017

In een online magazine blikt de Werkplaats Sociaal Domein Friesland terug op het afgelopen jaar en biedt de werkplaats een overzicht van de projecten. Ook verwijst ze naar een symposium in februari, over ouder worden en zelfredzaamheid in Friesland.

Een sterke wijk met de leergang Creative Communities

5 januari 2017

De nieuwe post-hbo leergang Creative Communities van de Werkplaats Sociaal Domein Friesland is er op gericht om professionals in het sociale domein uit te laten groeien tot betere community werkers, creatieve denkers en doeners. De leergang start op 16 februari 2017.

Werkplaats Amsterdam aan de slag met co-research

7 december 2016

Onderzoekers van de Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam werken sinds dit voorjaar samen met zogenaamde co-researchers. In het pilotproject Co-research voor een ouderenvriendelijke stad willen ‘echte’ onderzoekers samen met ouderen uit Buitenveldert en de Indische Buurt in Amsterdam de verwachtingen en behoeftes van ouderen ten aanzien van een ouderenvriendelijke stad in kaart brengen.

Noord-Holland organiseert kennisuitdaging 'Heeft de burger zin?'

6 december 2016

Het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland organiseert op 25 januari 2017 de Kennisuitdaging 'Heeft de burger zin?' van 10.00-16.00 uur in het Van der Valk Hotel, Schalkwijk, Haarlem Zuid.

Delen van kennis tijdens bijeenkomst De burger centraal: wens of werkelijkheid?

5 december 2016

Op 18 november bezochten rond de tachtig personen een tweede themabijeenkomst van het kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS). Dit keer was het thema ‘De burger centraal: wens of werkelijkheid?’. Doel van de themabijeenkomsten van kUS is het delen van kennis en het ophalen van kennisvragen.

Café Sociaal Domein Friesland

2 december 2016

In het boek van politicoloog Anne Pastors 'Wijsheid in pacht' staat een bijzonder actueel thema centraal: de kanteling van de verzorgingsstaat naar de veelbesproken participatiesamenleving. Op 13 december 2016 organiseert de Werkplaats Sociaal Domein Friesland een bijeenkomst rondom dit nieuwe boek en dit thema.

De leerinfrastructuur van de Werkplaats Sociaal Domein Flevoland

1 december 2016

Bij de Werkplaats Sociaal Domein Flevoland zijn inmiddels alle zes gemeenten van Flevoland betrokken. Onderstaande afbeelding biedt een overzicht van de leernetwerken en samenwerkingsverbanden binnen de Werkplaats en de activiteiten die daarbinnen worden of zijn uitgevoerd. 

Landelijke subsidie voor onderzoek naar preventie en uitstroom 24-uurszorg

30 november 2016

Hoe kan integrale ondersteuning in de wijk opname van jongeren in een instellingen voorkomen? En hoe kunnen we zorgen voor een goede terugkeer van jongeren die wel een tijd in een instelling hebben gezeten? In Flevoland start in december 2016 een meerjarig promotieonderzoek onder de naam ‘Leer mij kennen!’. Het is een initiatief van de zes Flevolandse gemeenten en verschillende jeugdhulpaanbieders.

Succesvol implementeren van sociale vernieuwingen

29 november 2016

We ontwikkelen een nieuwe werkwijze, brengen het als kant-en-klaar pakket op de markt, geven een training aan sociaal werkers en zij gaan ermee aan de slag. Is het zo simpel? Nee, zo blijkt uit de publicatie ‘Implementeren in het sociale domein'.

Nieuwsbrief Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

28 november 2016

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid brengt regelmatig een nieuwsbrief uit. Hierin verschijnt niet alleen nieuws van de werkplaats of de werkgroepen, maar is ook aandacht voor ontwikkelingen in het sociale domein, interessante artikelen en bijeenkomsten.

Rotterdams kennisfestival op 12 december

23 november 2016

Op 12 december vindt het Rotterdams Kennisfestival plaats, een initiatief van Gemeente Rotterdam en haar kennispartners. Tijdens het Rotterdam Kennisfestival worden de diverse, bestaande (kennis)samenwerkingsvormen gevierd, wordt uitgedragen wat goed gaat, aangezet tot reflectie en innovatie en vragen en antwoorden gesteld. Dit gebeurt in diverse workshops, kennisshops, wormshops en winshops.

Geslaagde conferentie ‘Geweld in Gezinnen’ provincie Utrecht

22 november 2016

Op dinsdag 15 november bezochten ruim 120 deelnemers de conferentie 'Geweld in Gezinnen' met als ondertitel ‘Uw professionele moed kan het verschil maken’. Deze conferentie werd georganiseerd om het signaleren en zo nodig melden van huiselijk geweld en kindermishandeling onder de aandacht te brengen en te verbeteren. De reacties na afloop waren positief. Met name de aansluiting bij de praktijk en actualiteit werd erg gewaardeerd.

Pagina's

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief