4 december 2017

Op 15 december organiseert het Kennisplatform Sociaal domein Noord-Holland het laatste actualiteitencollege van dit jaar. Het college wordt verzorgd door hoogleraar Andries Baart, grondlegger van onder meer de presentietheorie. Centraal staan de mooie woorden die vaak om de transformaties in het sociaal domein worden gesponnen. Baart zal, vlak voor de Kerst, met een pittige boodschap komen. Perfect om mee te nemen in de Kersttijd en om nog eens goed te reflecteren op je eigen beroeps- of beleidspraktijk. Bovendien met een netwerkborrel in Kerstsfeer na, waarin je met Andries Baart, je collega’s uit Noord-Holland en betrokkenen bij het Kennisplatform kan doorpraten.

Werken vanuit de leefwereld, dicht op de burger, met een generieke blik, weg van de bureaucratische systemen, vroeg erbij zijn. Mooi woorden allemaal, maar vertaal ze maar eens naar de (lokale) beleids- en uitvoeringspraktijk. Die blijkt toch heel wat weerbarstiger. De idealen op papier zijn mooi, veelbelovend en ook wenselijk, maar wat vraagt dit van de professional op de werkvloer, van de ambtenaar, van de wethouder, van de opleiders en niet te vergeten van de burger zelf? En wat heeft die kwetsbare burger nu eigenlijk aan die ‘transformaties’? Wordt die er nu echt beter van? Wat is het juiste afreken- of kwaliteitscriterium?

Lees meer en meld je aan op de website van het Kennisplatform Sociaal domein Noord-Holland.

Actualiteitencolleges

Eerdere actualiteitencolleges werden gegeven door:

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief