8 september 2017

Op vrijdag 29 september aanstaande is Martijn van der Steen van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) te gast bij het vierde actualiteitencollege van het Kennisplatform Sociaal Domein. Van der Steen neemt tijdens het college de veranderende verhouding tussen overheid, markt en samenleving onder de loep.

De transformaties vragen van de overheid minder top-down sturing. 'Publieke waarde komt steeds meer in gemengde verbanden tot stand, van actieve burgers, sociaal ondernemers, professionals en overheidsorganisaties', stelt Van der Steen: 'Waar voorheen werd gesproken van burgerparticipatie, kan nu beter gesproken worden van overheidsparticipatie', staat in zijn publicatie 'Leren door Doen'. Dat klinkt prachtig, maar kan dat wel, hoe doe je dat dan en wat heb je daarvoor nodig? Welke eisen worden aan de overheid en andere partijen gesteld om dit te realiseren?

Het Actualiteitencollege vindt plaats bij Inholland in Haarlem van 15.00 tot 17.00 uur. Kijk voor meer informatie op de website van het Kennisplatform Sociaal Domein.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief