29 november 2019

De decentralisaties beloofden vijf jaar geleden gouden bergen: generalistische professionals die sociale problemen integraal zouden aanpakken. Burgers zouden zich met elkaar verbonden voelen en veel beter elkaar kunnen helpen. Sociaal werkers zouden buurten versterken door mensen met elkaar te verbinden, ‘collectiviserend’ te werken aan samenlevingsopbouw.

Maar ondanks de bloei van sociale wijkteams is collectief sociaal werk op veel plekken in de verdringing gekomen, constateert Lilian Linders recent op socialevraagstukken.nl. De individuele aanpak regeert. Wat ging er mis?

In dit actualiteitencollege op 12 december 2019, georganiseerd door het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland, onderzoeken we de kracht van collectief sociaal werk. Hoe kunnen we politici ervan overtuigen daarin te investeren, en dan niet eventjes, maar duurzaam? Hoe breng je de opbrengsten van collectiviserend werk stevig over het voetlicht?

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief