30 augustus 2018

Op 2 oktober aanstaande spreekt Anke Siegers, organisatiepsycholoog en groepsconflictbemiddelaar, over de door haar ontwikkelde nieuwe sociale route die de weg naar een ‘gedragen plan van allemaal’ onderbouwt. Zij ziet dat mensen steeds vaker vastlopen in hun huidige route naar ondersteuning in het sociaal domein. Hoe zorg je als professional voor samenredzaamheid vanuit regie, gelijkwaardigheid en wederkerigheid?

Siegers neemt je op levendige wijze mee in haar aanpak en geeft daarvoor de nodige handvatten. Maar je kunt ook rekenen op een interactief gesprek met professionals uit het sociaal domein, die op uitnodiging van de gemeenten Haarlem en Zandvoort al kennis hebben gemaakt  met De Nieuwe Route. Het toepassen zou niet alleen moeten leiden tot betere uitkomsten, maar ook tot een verlichting van professionele zorg.

In december 2016 publiceerde Siegers haar boek De Nieuwe Route met daarin een beproefde visie en stevige onderbouwing van de nieuwe methode, die uitkomst moet bieden in het concretiseren en realiseren van vernieuwingen en veranderingen in het jeugd- en sociaal domein. In De Nieuwe Route beslissen alle betrokkenen samen wat er nodig is om een situatie te verbeteren. Daardoor krijgen de juiste mensen beslissingsbevoegdheden en nemen zij hun verantwoordelijkheid.

‘Een must-read voor gemeenten en organisaties die willen samenwerken met alle betrokkenen rond kwesties in de zorg, het onderwijs, participatie, werk en inkomen’, aldus Erik Gerritsen, Secretaris-Generaal ministerie van VWS.

Het actualiteitencollege vindt plaats van 15.00 tot 17.00 uur in Haarlem en wordt georganiseerd door het kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland. Lees meer en meld u aan.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief