19 februari 2018

Vanuit de Werkplaats Sociaal Domein Flevoland is een aantal actieleergroepen actief bij de wijkteams van Almere, rondom de thema’s ‘vroegsignalering’en ‘screening’.

Actieleren is al doende iets leren en al lerende iets doen (bewust leren op en via het werk). Het richt zich zowel op het verbeteren van de praktijk als op het ontwikkelen van kennis over die verbetering en draagt bij aan persoonlijke en gezamenlijk leren.

 

Samenspel vorm, relatie en inhoud

Uniek aan de Werkplaatsen Sociaal Domein is het samenspel tussen vorm, relatie en inhoud. Dit animatiefilmpje maakt duidelijk hoe dit in de praktijk werkt.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief