Contant geld met een lichtbron

Aanpak armoede | Vijf concrete producten van de Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen

Het Leeratelier Armoede van de Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen werkt met diverse partners in de regio aan een perspectief voor mensen in armoede. De samenwerking leverde onlangs vijf concrete producten op; een Gids over het Zakgeldproject, een Libguide armoede, een beleefroute in de vorm van een Experience, een boek en een bijbehorende podcast.

Gids Zakgeldproject

Kinderen een half jaar zakgeld geven, coaching bij financieel opvoeden, nauw samenwerken met ouders en ervaringsdeskundigen: het ZakgeldProject in een notendop.  Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen ontwikkelde deze concrete interventie om de financiële zelfredzaamheid van kinderen te versterken. Dat deden we met welzijnsorganisatie Bindkracht10, ouders en kinderen in financiële achterstandssituaties en ervaringscoaches. De kennis en inzichten die we opdeden in dit project zijn beschikbaar gesteld in de praktische Gids ‘Een ZakgeldProject starten in jouw regio, hoe doe je dat?’

Armoede bieb

Vanaf nu beschikbaar: een digitale bieb waar je een zorgvuldig samengestelde verzameling kennis over Armoede vindt om te lezen, luisteren en kijken.
 

Armoede Experience

De Armoede Experience is opgezet als een hulpmiddel om te ervaren hoe het is om te leven met financiële problematiek. In de Armoede Experience verplaats je je in het leven van Sonja, een alleenstaande moeder van twee kinderen. Zij leeft met forse schulden. Tijdens de bijeenkomst lopen we de online Armoede Experience stap voor stap door, laten de indrukken binnenkomen en gaan er met elkaar over in gesprek. We bespreken signalen die kunnen wijzen op financiële problematiek en delen ervaringen.
 

Boek en podcast 'Hoe je armoede doorbreekt’

Het boek ‘Hoe je armoede doorbreekt’ is geschreven door experts én mensen met ervaringskennis. De 8 aanbevelingen vormen de structuur van het boek. De hoofdstukken bestaan uit ervaringsverhalen, onderzoeksfeiten, tips en meer. De totstandkoming van het boek is te danken aan véél mensen die hun verhaal en kennis deelden én aan Zwaartepunt Health van de HAN.

Gids en verdieping armoede doorbreek je niet alleen

Werkplaatsen Sociaal Domein Twente, Utrecht (kUS) en Arnhem & Nijmegen werkten twee jaar met inwoners, sociaal werkers en vrijwilligers aan een werkwijze waarmee armoede gesignaleerd, besproken en doorbroken kan worden. De werkwijze kreeg gestalte in de vorm van een Ontmoetingenreeks; Ontmoetingen die niet automatisch plaatsvinden. Wij maakten gezamenlijk een Gids, voor vrijwilligers, studenten, ambtenaren of beroepskrachten. Maar ook de voetbaltrainer, het lid van een ouderraad, de broer, werkgever of buurvrouw komt mensen tegen die het financieel minder hebben. In al die rollen kun je een klein verschil maken. Daarvoor zijn Ontmoetingen!