Op de nieuwssite psy.nl, over geestelijke gezondheid en verslaving, verscheen een artikel over Wmo gestript. In de online colleges wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uitgelegd aan de hand van tekeningen.

In een kort interview met Jan Steyaert wordt duidelijk voor wie de stripcolleges zijn bedoeld, waar ze over gaan en wat de makers er mee willen bereiken. 'Mijn hoop is dat de stripcolleges studenten en professionals triggeren en dat ze vervolgens meer informatie opzoeken', aldus Steyaert.

Lees het hele artikel op psy.nl.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief