8 december 2017

De stedelijke omgeving stelt sociaal werkenden voor extra uitdagingen. Wat hebben ze nodig om die het hoofd te bieden? Daarover gaat de lectorale rede van Lex Veldboer, op dinsdag 29 mei 2018.

Lex Veldboer is in maart 2017 benoemd tot lector Stedelijk Sociaal Werken aan de HvA. De lectorale rede is een plechtigheid waarmee de lector zijn nieuwe ambt officieel aanvaardt en de hoofdpunten van zijn programma uitdraagt. Veldboer zal de grootstedelijke dilemma’s schetsen waarmee de sociaal werker van nu te maken heeft. Kan Amsterdam ‘een lieve stad’ blijven voor mensen die te maken hebben met sociale uitsluiting? Hoe kunnen sociaal werkers daaraan bijdragen? En wat heeft Frank Sinatra te maken met stedelijk sociaal werk?

Sociale uitsluiting

Het lectoraat Stedelijk Sociaal Werken onderzoekt de kwesties en keuzes waarmee sociaal werkenden – professionals en vrijwilligers – te maken krijgen. Het doet dit in samenwerking met professionals, bewoners, formele en informele praktijkpartners én het onderwijs. Een belangrijke onderzoeksvraag is welke kennis en vaardigheden sociaal werkers nodig hebben om sociale uitsluiting van stadsbewoners tegen te gaan. Sociale uitsluiting is een gevolg van hardnekkige maatschappelijke problemen die elkaar vaak versterken en zowel individuen als groepen aangaan. Sociale uitsluiting is sterk ruimtelijk geconcentreerd in wijken met veel sociale woningbouw. Wat hebben street level professionals nodig om bewoners van aandachtswijken ook te laten participeren in onze maatschappij?

Programma en aanmelden

De lectorale rede vindt plaats op dinsdag 29 mei 2018 om 15.45 uur. Voorafgaand wordt om 13.00 uur een seminar georganiseerd. Medio april 2018 is het programma bekend.

Locatie: Hogeschool van Amsterdam, Kohnstammhuis (Wibautstraat 2-4, Amsterdam).

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief