18 juni 2018

Utrecht is in veel opzichten een unieke regio. Centraal in het land gelegen, de kleinste van alle provincies, een groot percentage hoger opgeleiden, veel dienstverlenende bedrijven en kennisinstellingen, een bible belt, jonge mensen in de stad en vergrijzing in het buitengebied. De regio kent om deze reden specifieke successen én uitdagingen en daarmee kansen om goede voorbeelden te delen én gezamenlijk oplossingsrichtingen te bedenken.

Op 20 september 2018 brengt het kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS) inwoners, beleidsmakers, ondernemers, professionals en onderzoekers uit het sociale en zorgdomein samen om te werken aan belangrijke gemeenschappelijke thema’s: wijkgerichte preventie, digitale transformatie en een aantrekkelijke arbeidsmarkt.

Met onder meer sprekers als: Jocko Rensen (wethouder gemeente Montfoort), Walter Amerika (U CREATE), Carolien Plevier (GGDrU) en Hanneke Schreurs (Dienst Volksgezondheid).

Heeft u zelf een vraagstuk waar u graag aan zou willen werken deze middag? Geef dit dan door via kus@hu.nl.

U kunt zich vanaf eind juni aanmelden. Lees meer over het programma op de website van kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS).

 

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief