10 juli 2018

De Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid houdt zich al enige jaren bezig met de thematiek 'formeel-informeel'. Op basis van eerder onderzoek en een speciale focusgroep, die de Werklaats in april heeft georganiseerd, formuleert de Werkplaats tien adviezen voor Rotterdams beleid over informele zorg en ondersteuning.

De tien adviezen luiden:

  1. Neem ervaringskennis serieus: de bewoner is de duurzame generalist
  2. Betrek bij ieder keukentafelgesprek het informele netwerk
  3. Heroverweeg de VraagWijzer; een obstakel voor nabije zorg en hulp
  4. Wees kritisch met én over aanbesteden
  5. Temper de te hooggestemde verwachtingen van het zelfoplossend vermogen van ‘wijknetwerken’
  6. Organiseer structureel ontmoeting in wijken en buurten
  7. Zet in op de kwaliteit van de interactie en van de relatie
  8. Wees zuinig op coördinatoren en ondersteuning van informele krachten
  9. Laat informeel informeel zijn
  10. Zoek ondeugende ambtenaren die regels benutten en ze niet alleen dienen

De Werkplaats prijst dat de gemeente Rotterdam zich met hernieuwde ijver heeft gestort op het ontwikkelen van beleid op informele zorg en ondersteuning. Met dit advies geeft de Werkplaats gerichte input op het Visietraject ‘Informele zorg en ondersteuning 2.0’ van de gemeente Rotterdam. De uiteindelijke visie wordt op 27 september 2018 gepresenteerd.

Lees het advies De Rotterdammer als generalist.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief