5 november 2018

De Werkplaatsen Sociaal Domein bestaan 10 jaar. In de werkplaatsen werken onderzoekers, docenten en studenten van hogescholen, gemeenten en professionals samen om te leren van ‘lessen uit de praktijk’. Om dat te vieren, wordt er op 22 november een jubileumdebat georganiseerd waarin gedebatteerd wordt over de rol van burgers in de sociale basis en het spanningsveld tussen beleid en praktijk. Zitten we nog op de juiste koers?

Lees meer over het debat en meld u aan.

In september 2009 startten zes regionale Wmo-werkplaatsen in Nederland. In 2013 werd het aantal werkplaatsen uitgebreid tot veertien, waardoor een landelijk dekkend netwerk is ontstaan. In 2016 werd de naam van de werkplaatsen, naar aanleiding van de transformatie van het sociaal domein, gewijzigd in Werkplaatsen Sociaal Domein. Deze Werkplaatsen Sociaal Domein zijn regionale samenwerkingsverbanden van hogescholen en lectoraten, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten, gericht op praktijkonderzoek, beroepsinnovatie en deskundigheidsbevordering op het terrein van de transities: maatschappelijke ondersteuning, participatie en jeugd. De Werkplaatsen worden financieel ondersteund door het ministerie van VWS en inhoudelijk ondersteund door Movisie.

Op koers

Marja Jager-Vreugdenhil lector Samenlevingsvraagstukken aan hogeschool Viaa en trekker van de Werkplaats Sociaal Domein regio Zwolle: ‘Het debat organiseren we om te vieren dat de Werkplaatsen tien jaar bestaan. Maar ook omdat het een goed moment is, nu we de transitie van sociale taken van het Rijk naar gemeenten achter de rug hebben en de transformatie in volle gang is. Gemeenten hebben keuzes gemaakt en in veel gemeenten zijn inmiddels nieuwe colleges van burgemeester en wethouders geïnstalleerd. En dat is interessant, omdat we nu opnieuw kunnen bekijken en aan kunnen kaarten of we in het sociaal domein nog op de juiste koers zitten. Dat zal dus ook de centrale vraag zijn die we proberen te beantwoorden tijdens het jubileumdebat.’

Critical friend

Jager-Vreugdenhil vertelt dat de Werkplaatsen Sociaal Domein werken vanuit drie verschillende perspectieven: dat van burgers/cliënten, van professionals en van gemeenten. ‘Richting gemeenten stellen wij ons op als een critical friend. Dat zal in het debat ook naar voren komen. We hebben de coalitieprogramma’s van verschillende gemeenten bekeken en gaan tijdens het debat met de gemeenten in gesprek, bijvoorbeeld over de vraag of het perspectief van burgers wel voldoende in beeld is bij de ontwikkeling van beleid. En over de rolverdeling en de samenwerking tussen gemeenten, burgers en professionals.’

Lees het volledige artikel op de website van Zorg + Welzijn.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief