Frisse start Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

16 november 2016

Donderdag 22 september kwamen ruim 100 deelnemers bijeen voor de energieke startconferentie van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid. Deze nieuwe werkplaats heeft als doel de kwaliteit van leven te bevorderen voor inwoners in de regio. Zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten, onderwijs en inwonervertegenwoordigingen bundelen samen hun krachten in deze leerwerkgemeenschap. Op deze manier kunnen professionals van én met elkaar leren.

Themabijeenkomst ‘De burger centraal: wens of werkelijkheid?’

15 november 2016

In deze bijeenkomst op 18 november 2016 besteedt kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS) aandacht aan de frictie die burgers en sociale professionals ervaren tussen hun leefwereld en de systeemwereld van organisatie en beleid. Hoe kunnen we een brug slaan tussen wat we als burgers doen en willen en beleid en organisatie van het sociale domein (Wmo, Jeugdwet en Participatiewet)?

Workshops Technologie in de Zorg

11 november 2016

E-Health, zorg op afstand, beeldbellen en de Medido. Allemaal begrippen waar je waarschijnlijk al wel iets over gehoord hebt. Maar weet je ook al wat je er mee kunt? En wat deze innovaties voor jouw cliënten kunnen betekenen? In het GET-LAB (Gezondheid en Technologie Laboratorium) van Avans Hogeschool kun jij als zorgprofessional dit in de praktijk ervaren.

Samen werken aan transformatie in zorg en welzijn

10 november 2016

Bij een nieuwe naam hoort ook een nieuwe folder. In deze folder van de Werkplaatsen Sociaal Domein leest u wat de Werkplaatsen doen en waarom ze dat doen. Ook ziet u in een oogopslag aan welke hogescholen de Werkplaatsen zijn verbonden.

4 vragen aan lector Jean-Pierre Wilken van kUS

9 november 2016

Binnen het kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS) werken gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en beroepsorganisaties op regionaal niveau samen met Hogeschool Utrecht, de Universiteit Utrecht en de Universiteit voor Humanistiek. In dit platform wordt de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet begeleid door praktijkonderzoek, ontwikkeling van nieuwe werkwijzen, opleidingsprogramma’s en praktische ondersteuning. Het platform is één van de 14 Werkplaatsen Sociaal Domein. Jean-Pierre Wilken is als lector Participatie Zorg en Ondersteuning bij deze Werkplaats betrokken.

Hoe bouw je succesvolle (samenwerkings-)relaties op in de buurt?

8 november 2016

Waardevolle samenwerkingsrelaties opbouwen kost tijd en aandacht. De partnerschapskaart van de Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen helpt te definiëren wat je verwacht van wijkpartners en hierover het gesprek aan te knopen.

Bijeenkomsten in november van kUS

3 november 2016

In de maand november organiseert het kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS) weer verschillende bijeenkomsten voor zowel professionals als gemeenten.

Bijeenkomst Integraal samenwerken; vraagstukken én oplossingen

25 oktober 2016

Werk jij in een sociaal wijkteam, wijkteam jeugd of werk je als professional of beleidsmedewerker hiermee samen? Heb jij ideeën over het oplossen van samenwerkingsvraagstukken? Neem dan deel aan de bijeenkomst ’Integraal Samenwerken’ op 17 november 2016.

Spanningen verlichten door balans te vinden tussen regels en vertrouwen

5 oktober 2016

Het stof van de grote omwentelingen in de zorg (o.a. invoering van de Wmo 2015, de nieuwe Jeugdwet en de Participatiewet) begint langzaam neer te dalen. Een kerndoel van de veranderingen is de burger zo lang mogelijk te laten participeren in de samenleving. Burgers, professionals en gemeenten zijn, soms nog onwennig, op zoek naar andere manieren om zich tot elkaar te verhouden. Professionals die voorheen zaken regelden voor kwetsbare burgers moeten nu de zelfredzaamheid van deze burgers bevorderen. Dit betekent ook dat een belangrijk deel van het werk door vrijwilligers moet worden gedaan.

Werkplaats Sociaal Domein Flevoland werkt aan verbeteren uitstroom 24-uurs zorg

7 september 2016

In Nederland worden, in vergelijking met andere West-Europese landen, veel jongeren opgevangen in een residentiële zorgvoorziening. Zorglandschap Flevoland (jeugdzorg) en de Werkplaats Sociaal Domein Flevoland trekken samen op in een actieonderzoek naar hoe de uitstroom en doorstroom van jongeren kan verbeteren.

Interactief college Martin Stam: De groeiende maatschappelijke tweedeling

2 september 2016

Dit college op 13 september 2016 is het eerste uit de reeks ‘Brandende Kwesties’ voor maatschappelijke professionals’ die het AKMI dit studiejaar organiseert. Iedere maand geeft een lector via een interactief college invulling aan een actueel maatschappelijk vraagstuk. Dr. Martin Stam, voormalig lector Outreachend Werken en Innoveren en voorheen betrokken bij de Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam, bijt het spits af. Deze colleges zijn met name interessant voor excellente studenten, docenten, professionals uit het werkveld en alumni.

Leerwerkplaats Omgaan met eenzaamheid en sociaal isolement ontwikkelt spel

1 september 2016

Op 15 September wordt tijdens een lunchbijeenkomst van het Kenniscentrum HAN SOCIAAL voor docenten en andere belangstellenden binnen de HAN een spel geïntroduceerd om eenzaamheid aan het licht te brengen, te bespreken en aan de slag te gaan met de aanpak ervan.

Integraal werken in de wijk: deel je vragen en knelpunten

29 augustus 2016

Een thuiswonende oudere met beginnende dementie en fysieke beperkingen. Een alleenstaande moeder met verslavingsproblemen en schulden. Waarschijnlijk werk je steeds intensiever samen met andere professionals in de wijk, om mensen met meervoudige vragen goed te kunnen helpen. Hoe richt je dat goed in? En waar loop je tegenaan? Deel je vragen en knelpunten.

Leerkringbijeenkomst van kUS voor gemeenten op 6 oktober 2016

26 augustus 2016

Op 6 oktober 2016 organiseert het Kennisplatform Utrecht sociaal (kUS) een leerkringbijeenkomst sociaal domein voor gemeenten in de provincie Utrecht. Wat kenmerkt de sterke samenleving en waar bestaat die uit? Welke bijdrage vraagt dat van partijen en individuen? Wat is er aan basisvoorzieningen  nodig om beleidsdoelen te realiseren? Deze vragen staan centraal.

Onderzoek in co-creatie voor een ouderenvriendelijke stad

17 augustus 2016

In dit project willen de lectoraten Outreachend werken en Innoveren (betrokken bij de Werkplaats sociaal Domein Amsterdam) en Ergotherapie samen met ouderen onderzoeken wat op wijkniveau de verwachtingen en behoeftes zijn van ouderen ten aanzien van een ouderenvriendelijke stad.

Pagina's

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief