Design Thinking in het sociale domein

14 november 2017

Een half jaar lang hebben vijf studenten van Master Management & Innovatie van Hogeschool Inholland gewerkt aan een ‘wicked’ vraagstuk voor de gemeente Schiedam: Hoe geven we jongeren, waarvan de ouders in de financiële problemen zitten, meer zelfredzaamheid? De methode Design Thinking werd ingezet om daadwerkelijk tot prototypen te komen

Terugblik werkconferentie Doe, Leer en Inspireer!

8 november 2017

Theater aan de Schie was het toneel voor de Werkconferentie Doe, Leer en Inspireer! op donderdag 26 oktober. Een sfeerverslag van een inspirerende en interactieve middag: samen doen en mee werken in de Werkplaats.

'Empowerment is de brandstof die zorgt dat de sociale basis kan functioneren'

6 november 2017

De grote opgave voor gemeenten en wijkteams is om bij te dragen aan een goed verbonden weefsel tussen informele en formele krachten en instituties, want burgers kunnen het niet alleen. Associate lector Ard Sprinkhuizen geeft hier een workshop over op de conferentie ‘Empowerment, naar een sterke sociale basis’.

Werken aan gebiedsontwikkeling met burgerinitiatieven, sociaalmakelarij en onderzoek

26 oktober 2017

In de gemeente Heerlen worden braakliggende publieke open ruimtes teruggegeven aan burgers met als doel bottom-up burgerinitiatieven te ontwikkelen. Een zogeheten ‘brooker’ legt binnen dit project van de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd verbindingen tussen de overheid, burgers en de markt. Samira Louali, docent-onderzoeker bij Zuyd Hogeschool geeft tijdens de conferentie van de Werkplaatsen Sociaal Domein op 8 november een workshop waarin het project ‘Gebrookersbos’ centraal staat: ‘Sociale innovatie in de wijk: middels burgerinitiatieven, sociaalmakelarij en onderzoek werken aan gebiedsontwikkeling’.

‘Het thema collectieve interventies plopt ineens overal op’

20 oktober 2017

De transformatie van het sociaal domein betekent veel veranderingen voor burgers, professionals, gemeenten en organisaties. Die veranderingen zorgen voor vragen. Lisbeth Verharen, lector Versterken van Sociale Kwaliteit aan de HAN: ‘Vanuit de Werkplaatsen Sociaal Domein pakken we die vragen op met praktijkgericht onderzoek.’

In een Fries atelier samen aan de slag met sociale vraagstukken

19 oktober 2017

Op 8 november is de conferentie ‘Samen leren en ontwikkelen voor een inclusieve samenleving’ van de Werkplaatsen Sociaal Domein. Associate lector Dirk Postma van NHL & Stenden Hogeschool vertelt over de workshops waar hij bij betrokken is en hoe de Werkplaats Sociaal Domein Friesland bijdraagt aan inclusie.

Maak op 8 november kennis met de unieke werkwijze van de Werkplaatsen Sociaal Domein

5 oktober 2017

Wat is de visie op de inclusieve samenleving vanuit onderwijs, lokaal beleid en cliënt en burger? En hoe kunnen we samen aan inclusie bijdragen? Op de conferentie ‘Samen leren en ontwikkelen voor een inclusieve samenleving’ op 8 november 2017 maakt u kennis met de actuele kennis en ervaringen van de Werkplaatsen Sociaal Domein, 14 unieke samenwerkingsverbanden van bestuur, wetenschap en praktijk. Voorzitter Erna Hooghiemstra: ‘Deelnemers leren over verschillende vormen en succesfactoren van leergemeenschappen en hoe deze een proces van inclusie vooruit kunnen helpen.’

Ervaar de waarde van samen leren en ontwikkelen

26 september 2017

Maak kennis met de werkwijze en de activiteiten van de Werkplaatsen Sociaal Domein tijdens de conferentie ‘Samen leren en ontwikkelen voor een inclusieve samenleving’ op 8 november 2017. ‘Het unieke van de Werkplaatsen is dat ze op regionaal niveau investeren in vertrouwensrelaties’, aldus Erna Hooghiemstra, voorzitter van de Werkplaatsen Sociaal Domein. ‘Praktijk, onderwijs, beleid en onderzoek komen samen. Partijen die door de transities steeds meer met elkaar te maken hebben, maar voor wie samenwerken nog niet vanzelfsprekend is.’

Werkconferentie 'Doe, leer en inspireer' op 26 oktober

25 september 2017

Doen, leren en inspireren om zo meer te betekenen voor bewoners en wijken. De Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid nodigt je, samen met andere professionals, beleidsmakers, docenten, studenten en vertegenwoordigers van bewoners uit op donderdagmiddag 26 oktober voor een werkconferentie.

Laveren door het midden: een ronde langs sociale (wijk)teams

21 september 2017

Het lukt professionals in sociale wijkteams steeds beter om pro-actief in de wijk bewoners met hulpvragen te helpen. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Laveren door het midden…’ van het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken van Hogeschool Viaa.

Jaarverslag Werkplaats Sociaal Domein Zwolle

21 september 2017

De Werkplaats Sociaal Domein regio Zwolle wordt vormgegeven door het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken, het lectoraat van de Academie Social Work & Theologie van hogeschool Viaa in Zwolle. Gemeente Zwolle is medetrekker van deze werkplaats. Er is nu een jaarverslag van de Werkplaats Sociaal Domein Zwolle beschikbaar.

Kom naar de conferentie Samen leren en ontwikkelen voor een inclusieve samenleving op 8 november

18 september 2017

In de Werkplaatsen Sociaal Domein werken zorg- en welzijnsorganisaties, hogescholen, gemeenten en burgers aan een inclusieve samenleving waarin iedereen mee mag en kan doen. Op 8 november komen zij bij elkaar om ervaringen en kennis te delen.

Actualiteitencollege 'Publieke waarde in, met en door het netwerk'

8 september 2017

Op vrijdag 29 september aanstaande is Martijn van der Steen van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) te gast bij het vierde actualiteitencollege van het Kennisplatform Sociaal Domein. Van der Steen neemt tijdens het college de veranderende verhouding tussen overheid, markt en samenleving onder de loep.

Subsidie aanvragen bij Vakkundig aan het werk

16 augustus 2017

Gemeenten en kennisinstellingen kunnen samen subsidie aanvragen bij het programma Vakkundig aan het werk. Vier oproepen richten zich op het ontwikkelen van kennis over effectieve aanpakken in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk op het terrein van werk en inkomen.

Nieuw bij IWW: draaiboek voor bijeenkomst Samenwerken in de wijk

27 juli 2017

Voor het samenwerken in de wijk is niet één kant-en-klare aanpak die u precies vertelt hoe u goed samenwerkt. Elke wijk, buurt of elk dorp heeft zijn bijzonderheden en vraagt om een specifieke aanpak. Met dit draaiboek en de bijbehorende materialen kunt u een bijeenkomst organiseren waarin u met uw (toekomstige) samenwerkingspartners stappen zet om de samenwerking vorm te geven, te verbeteren of bij te sturen.

Pagina's

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief