Onderzoek Meedoen en meetellen

Het onderzoek Meedoen en Meetellen onderzocht wat meedoen en meetellen betekent voor mensen met een verstandelijke beperking, en voor de mensen in hun directe omgeving en in de lokale overheid. Resultaat: praktische aanbevelingen en trainingsmodules.

Deel 8 Wmo gestript: Wmo raden

De vertaling van de publicatie 'Op zoek naar duurzame zorg' naar een reeks van 7 stripcolleges bleef niet onopgemerkt. De filmpjes worden goed gevonden en bekeken. De koepel Wmo-raden vroeg of er ook een stripcollege over Wmo-raden aan toegevoegd kon worden.

Start Wmo-leergang Asten / Someren

Onlangs is de Wmo-werkplaats Noord-Brabant een leergang gestart voor medewerkers van de gemeenten Asten en Someren en van de brede welzijnsorganisatie ONIS.

Hogeschool van Amsterdam zoekt senior onderzoeker - ontwikkelaar

De Hogeschool van Amsterdam is voor het kenniscentrum van het domein Maatschappij en Recht op zoek naar een Senior onderzoeker - ontwikkelaar.

Wat gebeurt er in de Wmo-werkplaats Nijmegen? Bekijk de videonieuwsbrief

De MOgroep stimuleert met het project Kwartiermaken W&MD in de Wmo-werkplaatsen, de betrokkenheid van het werkveld in de Wmo-werkplaatsen. Afgelopen week verscheen de videonieuwsbrief waarin de Wmo-werkplaats Nijmegen centraal staat.

Nieuwe minor HAN: Samen werken aan een duurzame Civil Society

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is gestart met een nieuwe minor op het gebied van de decentralisaties: 'Samen werken aan een duurzame Civil Society'.

Deel 9 Wmo gestript: Natuurlijk een netwerkcoach

Op verzoek van Mezzo is er een 9e stripcollege gemaakt in de reeks Wmo gestript. Ditmaal over de interventie 'Natuurlijk een netwerkcoach'.

Startsein Wmo-werkplaats Friesland

Op dinsdag 20 mei 2014 is het officiële startsein gegeven voor de Wmo-werkplaats Friesland. De werkplaats gaat dienen als een provinciaal kenniscentrum en experimenteerplek voor de grote veranderingen in de zorg- en welzijnssector. Verschillende sprekers lichtten het nieuwe initiatief toe tijdens een bijeenkomst voor Friese gemeenten en instellingen.

Implementatie Wmo-werkplaats Amsterdam gestart

Op 12 juni ging de implementatiefase van de Amsterdamse Wmo-werkplaats van start. Ongeveer zeventig belanghebbenden, van cliënt tot docent en wethouder, kwamen bijeen op de Hogeschool van Amsterdam. Doel: het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst.

We zijn allemaal de ogen en oren van de wijk

Als burgers met vragen zorgen of signalen aankloppen bij het wijkteam, moet er actie worden ondernomen. Om te bepalen hoeveel actie nodig is en van wie – de burger of de professional – ontwikkelde Wmo-werkplaats Twente een methode die aanspoort tot nadenken over wat echt nodig is.

Onderzoek naar maatschappelijk rendement sociale interventies

Leveren sociale interventies eigenlijk wel iets op? Die vraag wordt steeds vaker gesteld. Binnen de Wmo-werkplaats Twente wordt onderzoek gedaan naar het rendement van sociale interventies.

In Friesland samen aan de slag met de nieuwe Wmo

20 mei 2014 was de startbijeenkomst van de Wmo-werkplaats Friesland. Projectleider Evelyn Finnema: 'Het motto van de Wmo-werkplaats Friesland is: samen aan de slag. Op zo’n moment beleef je met elkaar ook echt dat je er samen voor gaat en staat. Het geeft een boost aan het grote wij-gevoel.'

Website Wmo-werkplaats Rotterdam online

De website van Wmo-werkplaats Rotterdam is online. Wmo-werkplaats Rotterdam is een samenwerkingsverband tussen Kenniscentrum Talentontwikkeling, het lectoraat Dynamiek van de Stad van Hogeschool Inholland en diverse instellingen op het terrein van welzijn en zorg.

Nieuwe onderwijsmodules beschikbaar

Drie jaar hebben de zes Wmo werkplaatsen nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn opgespoord, verder ontwikkeld en geëvalueerd. Op basis van deze praktijkervaringen en -onderzoek, ontwikkelden de werkplaatsen onderwijsmodules.

Portret Wmo-werkplaats Friesland

De MOgroep stimuleert met het project Kwartiermaken W&MD in de Wmo-werkplaatsen de betrokkenheid van het werkveld in de Wmo-werkplaatsen. Bekijk de videoimpressie over de Wmo-werkplaats Friesland.

Pagina's

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief