Hogeschool Utrecht: Sociale wijkteams bieden effectieve hulp

De inzet van sociale wijkteams in Utrecht, Nieuwegein, Wijk bij Duurstede en Zeist heeft daar geleid tot een minder versnipperde en effectievere hulpverlening.

Verschenen: Outreachend besturen in tijden van transitie

Managers, bestuurders en beleidsmedewerkers in de sociale sector kunnen een succesvolle transformatie maken of breken. Dit boek gaat over de vraag: hoe kunnen ‘stuurders’ de cocreatieve processen die nodig zijn om tot een succesvolle transformatie van sociale praktijken te komen, faciliteren en ondersteunen?

Nieuwe brochure: De principes van de Wmo in de praktijk

Een brochure met een eerste indruk van wat de zes Wmo werkplaatsen in hun eerste subsidieperiode hebben bereikt.

Onderzoek Meedoen en meetellen

Het onderzoek Meedoen en Meetellen onderzocht wat meedoen en meetellen betekent voor mensen met een verstandelijke beperking, en voor de mensen in hun directe omgeving en in de lokale overheid. Resultaat: praktische aanbevelingen en trainingsmodules.

Deel 10 Wmo gestript: supportgericht werken in de Wmo

Bekijk het net verschenen Wmo stripcollege over Supportgericht werken in de Wmo.

Start module integrale wijkontwikkeling in januari 2013

In januari 2013 start de Wmo leergang 'Integrale wijkontwikkeling'. U krijgt een brede kijk op wijkontwikkeling, op wonen en het leefbaar maken van een krachtwijk. Centraal staan het maken van wijkanalyses, een strategische aanpak en het sluiten van effectieve coalities.

Hogeschool van Amsterdam zoekt senior onderzoeker - ontwikkelaar

De Hogeschool van Amsterdam is voor het kenniscentrum van het domein Maatschappij en Recht op zoek naar een Senior onderzoeker - ontwikkelaar.

Wat gebeurt er in de Wmo-werkplaats Nijmegen? Bekijk de videonieuwsbrief

De MOgroep stimuleert met het project Kwartiermaken W&MD in de Wmo-werkplaatsen, de betrokkenheid van het werkveld in de Wmo-werkplaatsen. Afgelopen week verscheen de videonieuwsbrief waarin de Wmo-werkplaats Nijmegen centraal staat.

Nieuwe minor HAN: Samen werken aan een duurzame Civil Society

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is gestart met een nieuwe minor op het gebied van de decentralisaties: 'Samen werken aan een duurzame Civil Society'.

Deel 8 Wmo gestript: Wmo raden

De vertaling van de publicatie 'Op zoek naar duurzame zorg' naar een reeks van 7 stripcolleges bleef niet onopgemerkt. De filmpjes worden goed gevonden en bekeken. De koepel Wmo-raden vroeg of er ook een stripcollege over Wmo-raden aan toegevoegd kon worden.

Start Wmo-leergang Asten / Someren

Onlangs is de Wmo-werkplaats Noord-Brabant een leergang gestart voor medewerkers van de gemeenten Asten en Someren en van de brede welzijnsorganisatie ONIS.

Implementatie Wmo-werkplaats Amsterdam gestart

Op 12 juni ging de implementatiefase van de Amsterdamse Wmo-werkplaats van start. Ongeveer zeventig belanghebbenden, van cliënt tot docent en wethouder, kwamen bijeen op de Hogeschool van Amsterdam. Doel: het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst.

We zijn allemaal de ogen en oren van de wijk

Als burgers met vragen zorgen of signalen aankloppen bij het wijkteam, moet er actie worden ondernomen. Om te bepalen hoeveel actie nodig is en van wie – de burger of de professional – ontwikkelde Wmo-werkplaats Twente een methode die aanspoort tot nadenken over wat echt nodig is.

Onderzoek naar maatschappelijk rendement sociale interventies

Leveren sociale interventies eigenlijk wel iets op? Die vraag wordt steeds vaker gesteld. Binnen de Wmo-werkplaats Twente wordt onderzoek gedaan naar het rendement van sociale interventies.

Deel 9 Wmo gestript: Natuurlijk een netwerkcoach

Op verzoek van Mezzo is er een 9e stripcollege gemaakt in de reeks Wmo gestript. Ditmaal over de interventie 'Natuurlijk een netwerkcoach'.

Pagina's

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief