Blog over onderzoek vanuit ervaringsdeskundig perspectief

10 september 2020

Sinds anderhalf jaar heeft het samenwerken met ervaringsdeskundigen bij de Academie Mens en Maatschappij van de HAN een vlucht genomen. Ervaringsdeskundigen deden eerder al een intrede, maar sinds 2019 zoeken we wegen om de positie in onderwijs en onderzoek te versterken.

Meld je aan voor het verbetertraject ‘Samenwerken aan een betere toegang'

7 september 2020

Gemeenten kunnen zich vanaf nu aanmelden voor het Verbetertraject ‘Samenwerken aan een betere toegang sociaal domein’. In dit traject leren en verbeteren gemeenten samen met lokale partners, cliëntvertegenwoordigers en inwoners hoe de toegang merkbaar beter kan. De eerste tranche met deelnemende gemeenten start half oktober, aanmelden voor deze tranche kan tot en met 1 oktober. Heeft jouw gemeente zich al aangemeld?

Inspirerend online actualiteitencollege over beschermd thuis wonen leidt tot verheldering

27 juli 2020

Beschermd thuis wonen in de wijk, hoe geef je daar op een juiste manier vorm aan?

 

 

Onderzoek naar buurtwerk in coronatijd

13 juli 2020

De coronacrisis levert extra uitdagingen op voor opbouwwerkers in de wijk. Het lectoraat Sociale Integratie van lector Sabrina Keinemans krijgt van ZonMw de opdracht om te onderzoeken welke gevolgen de coronamaatregelen hebben voor de samenlevingsopbouw en burgerinitiatieven in de wijk.

Zes valkuilen bij het nadenken over ervaringsdeskundigheid

8 juli 2020

Samenwerken met ervaringsdeskundigen heeft de afgelopen decennia een vlucht genomen. Iets wat ik alleen maar kan toejuichen. Na een leuke inhoudelijke verdieping met de werkgroep Ervaringsdeskundigheid van de Werkplaatsen Sociaal Domein dacht ik, ik ga mijn gedachten delen.

Online minisymposium Grote zorgen, grote kansen in het sociaal domein

7 juli 2020

Terwijl woningbouwcorporaties en burgemeesters de noodklok luiden over de toename van de sociale problematiek in de wijken en de commissie Manshanden (VNG 2020) pleit voor meer investering in de 0-de lijn, worden juist welzijnsorganisaties bedreigd door grote bezuinigingen. Hoe bouwen we in deze spagaat een leefbare samenleving voor de toekomst?

Deel je behoefte aan kennis, draag bij aan de kennis- en onderzoeksagenda Sociaal Werk

29 juni 2020

Sociaal werk is een beroep om trots op te zijn, maar het vraagt ook veel van je. Heb jij als sociaal werker ook wel eens het gevoel dat je net wat meer of andere kennis kunt gebruiken? Heb je behoefte aan voorbeelden van handelen als het erom spant, waarvan je weet dat ze werken? Of aan inzichten die je kunt toepassen in situaties die veel voorkomen in jouw dagelijkse praktijk? Laat ons weten wat voor soort kennisvragen jij hebt door mee te doen aan een peiling. De resultaten vormen de basis voor de kennis- en onderzoeksagenda Sociaal Werk. De Werkplaatsen Sociaal Domein zijn één van de stakeholders die de agenda samen tot stand brengen.

Online Actualiteitencollege: Beschermd Thuis Wonen in de Wijk

10 juni 2020

Vanaf 1 januari 2021 worden alle gemeenten verantwoordelijk voor Beschermd wonen. In de regio Alkmaar is een bijzondere aanpak ontwikkeld: Beschermd Thuis Wonen in de Wijk. Het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland neemt je tijdens een online Actualiteitencollege op donderdag 25 juni mee in deze nieuwe aanpak. 'Beschermd Thuis' dicht het gat tussen intramuraal wonen en zelfstandig wonen in de wijk. De bewoner woont zelfstandig, met intensieve begeleiding en toezicht, die flexibel op- en af geschaald kan worden. Kern van het succes zijn onder andere de werkafspraken tussen de diverse partijen.

SOS kinderarmoede: naar een effectieve aanpak van armoede in gezinnen

23 april 2020

Vrijwel alle (jeugd)professionals in het sociaal domein hebben te maken met armoedeproblematiek in gezinnen. Welke handvatten hebben deze professionals nodig om dit taaie vraagstuk effectief aan te pakken? Binnen de themawerkgroep Armoede bleek dit een gedeelde leervraag.

Sterker in de regio door samenwerking met landelijke partners

22 april 2020

De Werkplaatsen Sociaal Domein bestaan al ruim 10 jaar en zijn vanaf 2020 officieel van start gegaan met weer een nieuwe periode van drie jaar. Alle Werkplaatsen hebben met hun partners een agenda vastgesteld, waarin praktijkvragen uit de eigen regio centraal staan. Een belangrijk focuspunt in de periode 2020-2022 is een nog nauwere samenwerking met elkaar en met landelijke kennisinstituten, zoals de kennisinstituten die zijn aangesloten bij de Kennisalliantie Maatschappelijke Zorg en Ondersteuning (KAMZO). Het aantal Werkplaatsen is ook uitgebreid, nu ook de Christelijke Hogeschool Ede is aangesloten. De Werkplaatsen zijn nu actief in 15 regio’s in Nederland.

Nieuwe Werkplaats Sociaal Domein: Gelderse Vallei

22 april 2020

Vanaf 2020 draait een nieuwe hogeschool mee in de Werkplaatsen Sociaal Domein. Met de deelname van het lectoraat Informele netwerken en laatmoderniteit van de Christelijke Hogeschool Ede telt het aantal Werkplaatsen nu 15 stuks. Wim Dekker is als lector trekker van de Werkplaats. ‘Ik ben onder de indruk van wat er binnen de landelijke associatie van de Werkplaatsen Sociaal Domein gebeurt. Dat wij nu onderdeel hiervan uitmaken is wel een klein feestje waard.’

Transformeren door sociale technologie en lerende netwerken

14 april 2020

De Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant Avans ging in 2020 van start met een nieuwe focus: transformeren door sociale technologie en transformeren door lerende netwerken. Samen leren we hoe sociale professionals technologie kunnen benutten, zodat mensen niet kwetsbaarder worden dóór technologie en zodat kwetsbare mensen juist beter af zijn met de inzet van technologie. Daarnaast leren we steeds beter hoe lerende netwerken leiden tot verbetering van de beroepspraktijk

Lisbeth Verharen: ‘De crisis mobiliseert de sociale basis’

14 april 2020

De ‘sociale basis’ van plaatselijke voorzieningen is een populair begrip sinds enkele jaren, gemeenten lopen ermee weg en maatschappelijke organisaties vragen er met klem aandacht voor. Wat kan de sociale basis in tijden van corona?

Kletsborden en bijbehorende webapp zijn onderweg

9 april 2020

De Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen legt op dit moment de laatste hand aan het nieuwe spel Kletsborden met bijbehorende webapp. Kletsborden is een spel waarmee je écht contact kunt maken, op jouw manier.

Impact van verhalen: het vertalen van verhalen naar beleid

8 april 2020

Hoe neem je ervaringen van bewoners, cliënten en burgers mee als input bij het maken van nieuw beleid? Over deze vraag ging op 2 maart 2020 een groot aantal beleidsmakers, sociaal professionals, ervaringsdeskundigen, onderzoekers en specialisten van storytelling in gesprek tijdens de eerste werkconferentie van het Kennisnetwerk Narratief Verantwoorden.

Pagina's

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief