Houdt u zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? U kunt zich dan aansluiten bij één of meerdere Werkplaatsen Sociaal Domein.

Hogescholen, lectoraten, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten die zich richten op praktijkonderzoek, beroepsinnovatie en deskundigheidsbevordering op het terrein van de transities kunnen zich richten tot een Werkplaats Sociaal Domein in hun omgeving. Het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden, u kunt van elkaar leren door kennis en ervaringen uit te wisselen.

Lees meer over de regionale Werkplaatsen Sociaal Domein. Bij iedere werkplaats staan contactgegevens vermeld.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief