Kenniscafe Twente

Kenniscafés Werkplaats Sociaal Domein Twente

Het Kenniscafé is een ontmoetingsplek voor iedereen die geïnteresseerd is in het sociaal domein. Het fenomeen bestaat al enige tijd in andere steden en landen. Geen monologen op hoog vaktechnisch niveau, maar een plek waar we informeel kennis en ontwikkelingen met elkaar delen en doorgeven. Deskundigen vertellen gepassioneerd over hun kennisgebied en gaan graag samen het gesprek aan met geïnteresseerde bezoekers.

Rondom de thema's Eenzaamheid, Armoede & schulden en Personen met verward gedrag en psychische problematiek wordt meerdere malen per jaar een Kenniscafé georganiseerd dat op diverse manieren zal worden vormgegeven. Denk hierbij aan een lezing, workshop, symposium, webinar of andere inspirerende bijeenkomst. In een ongedwongen sfeer nodigen we onze partners uit om vanuit eigen kennis en ervaring belangstellenden mee te nemen in onderwerpen die tot de verbeelding spreken en herkenbaar zijn in ons werk. 

In 2022 vonden al drie kenniscafés plaats; 21 april 2022, Kenniscafé Complementair werken is meer dan samen-werken, 17 mei 2022, Kenniscafé Vroeg erop af. Tijdig erbij. Beide kenniscafés waren een groot succes, klik op de link voor een korte terugblik op de beide kenniscafés. Een derde kenniscafé op 4 oktober 2022 ging over Een heldere kijk op eenzaamheid. Heb je ook interesse om een kenniscafé bij te wonen? Op 6 december 2022 staat er nog één op de planning: Ondernemers in zwaar financieel weer.

En zoals de naam Kenniscafé doet vermoeden sluiten we altijd af met een drankje, dus wees welkom!