Huisstijl Wmo-werkplaatsen

Op deze pagina vindt u de logo’s van Wmo-werkplaatsen en bijbehorende instructie voor publicaties in Wmo-werkplaatsen huisstijl.

Op alle publicaties die vanuit de Wmo-werkplaatsen worden gemaakt hoort het Wmo-werkplaatsen logo te staan, eventueel in combinatie met het logo van de hogeschool waar de werkplaats is ondergebracht en eventuele samenwerkingspartners. Op alle publicaties hoort de volgende zin in het colofon te staan:

Deze publicatie is tot stand gekomen dankzij financiering van het Ministerie van VWS.

Logo Wmo-werkplaatsen

De kleurspecificaties van het logo vindt u hier. Afhankelijk van hoe het logo geplaatst wordt, kunt u een van de volgende logovarianten gebruiken.

Er is tevens een powerpointsjabloon beschikbaar.

Onderwijsmodules

Wilt u aan de slag met een onderwijsmodule? Gebruik dan het speciaal daarvoor ontwikkelde Word-sjabloon.

Regionaal logo

Voor alle Wmo-werkplaatsen is er nu ook een regionaal logo, voor drukwerk in full colour en zwart en voor web/digitaal gebruik.

 

Richtlijnen

Bij keuze en plaatsing van het Wmo-werkplaatsen logo gelden de volgende richtlijnen:

  • Gebruik bij voorkeur het full-colour logo.
  • Gebruik het full-colour logo alleen op een witte achtergrond.
  • Gebruik voor drukwerk in 1 kleur het zwarte logo.
  • Plaats het logo nooit op foto’s of een drukke achtergrond.
     

Contact

Voor vragen of wensen met betrekking tot de huisstijl kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van Movisie: T 030 789 20 00.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief