De Krant van Bestaanszeker Nederland

De Krant van ‘Bestaanszeker’ Nederland

De sociaaleconomische verschillen in ons land nemen toe. Bestaanszekerheid staat gelukkig steeds hoger op de politieke en maatschappelijke agenda. Ook tijdens de Landelijke Werkplaats op 17 maart 2022. Professionals uit het sociaal domein, onderwijs, en beleid en inwoners gingen samen aan de slag met dit complexe vraagstuk. Wat is de stand van zaken in Nederland? Hoe verhoudt bestaanszekerheid zich tot armoede, ervaringsdeskundigheid, de sociale basis en lerende praktijken? In de Krant van 'Bestaanszeker' vind je artikelen van goede voorbeelden van de themawerkgroepen verbonden aan de Werkplaatsen. Ook zijn in de Krant de verslagen van de Landelijke Werkplaats en filmpjes van de sprekers gebundeld.

Teruglezen en terugkijken

Tafelgesprek Landelijke Werkplaats

Bestaanszekerheid: van praten naar doen - verslag en opname Landelijke Werkplaats 2022

Herstel van bestaanszekerheid, meer kansengelijkheid, gezonder leven gemakkelijker maken: het sociaal domein staat voor een grote opdracht. Maar hoe kunnen we dit complexe vraagstuk aanpakken? De Associatie Werkplaatsen Sociaal Domein boog zich over deze vraag tijdens het event Landelijke Werkplaats op 17 maart 2022. 


Bestaanszekerheid ingeleid
illustratie sociale ongelijkheid

Tijdens de Landelijke Werkplaats zoomen we in op het bevorderen van bestaanszekerheid. Niet alleen op ‘wat’ maar ook op ‘hoe’.

Op 17 maart 2022 vindt online de Landelijke Werkplaats 2022 plaats. Waar onderwijs, sociaal professionals, bestuurders en andere geïnteresseerden bij elkaar komen om kennis uit te wisselen rondom het thema bestaanszekerheid. Om alvast in de stemming te komen vertelt Toby Witte, voorzitter van de Werkplaatsen Sociaal Domein, wat we kunnen verwachten.


Inspiratie deelsessie: Armoede
Kinderen met blaasinstrumenten

Omgaan met armoede op scholen

‘Ze zijn van onschatbare waarde’

Om gezinnen te steunen die in armoede leven, heeft de gemeente Groningen op een aantal scholen een brugfunctionaris aangesteld. Zij slaan een brug tussen school en thuis. Ze ondersteunen ouders, bijvoorbeeld op financieel gebied. Op bladzijde 4 en 5 van de publicatie Omgaan met armoede op scholen - De keten doorbreken lees je dit artikel verder.


Inspiratie deelsessie: Ervaringsdeskundigheid

De waarde van ervaringskennis voor verbetering van bestaanszekerheid

Klik op de afbeelding om de cartoon te downloaden (pdf).

Cartoon ervaringskennis bestaanszekerheid
Ervaringsdeskundigheid | De waarde van ervaringskennis door verbetering van bestaanszekerheid

Deze cartoon is gemaakt in aanloop naar de Landelijke Werkplaats 2022, over deelsessie 3 Ervaringsdeskundigheid. Door als ervaringsdeskundige ervaringskennis over bestaansonzekerheid te delen met hulpverleners, beleidsmakers en beslissers kan er beter rekening gehouden worden met de behoeftes van inwoners. Wat werkt daarin goed? Dit diepen we in deze sessie uit.


Inspiratie deelsessie: Armoede
Covers van de handreikingen
Covers van de drie handreikingen

Handreikingen ‘Omgaan met kinderarmoede’

In Nederland groeit 1 op de 13 kinderen op in armoede. Professionals in het sociaal domein, onderwijs en de jeugdgezondheid spelen een belangrijke rol in de bestrijding van kinderarmoede. Daarom is in opdracht van onder andere het ministerie van SZW en Divosa een drieluik ontwikkeld: ‘Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein’, 'Omgaan met kinderarmoede in het onderwijs' en 'Omgaan met kinderarmoede in de jeugdgezondheid'. De themawerkgroep Armoede van de Werkplaatsen Sociaal Domein leverde input voor deze handreikingen.


Inspiratie deelsessie: Armoede
Plantje groeit op geldmunten

Handreiking workshop over financiële opvoeding en financieel gedrag voor studenten en jongeren

Hoe krijg je zicht op preventief handelen ter voorkoming van schulden? En wat zijn de mogelijkheden hiervoor? Het werkteam Armoede en schulden van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid richtte zich op deze vraag en ontwikkelde een handreiking.

Tijdens het symposium Armoede een complexe puzzel is vanuit het werkteam een workshop verzorgd over financiële opvoeding en financieel gedrag voor studenten en andere jongeren. Afke Theunissen en Raphael Dollart (beiden betrokken als docent-onderzoeker bij het werkteam Armoede en schulden van de werkplaats) hebben samen met Tom Boxman van stichting Buurtwerk Rotterdam de workshop gegeven. De basis van de workshop is het onderzoek Heb je money voor Dior? door Theunissen, Dorrenboom, Abbas, Palabiyik, Westerhuis (2020). Het enthousiasme over de workshop was zo groot dat er is besloten om deze naar een handreiking om te zetten zodat deze in het onderwijs en ook op andere plekken zelfstandig gebruikt kan worden. Hiermee wil het werkteam een bijdrage leveren aan het vergroten van bewustzijn onder jongeren ter voorkoming van schulden.

De handreiking is ook als bewerkbaar document beschikbaar via info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl


Inspiratie deelsessie: Armoede

Podcast: Signaleren, bespreken en doorbreken van verborgen armoede

In deze podcast zijn inwoners, professionals en vrijwilligers met elkaar in gesprek over het onderzoek ‘Signaleren, bespreken en doorbreken van verborgen armoede’. Ze vertellen over de meerwaarde van de tweejarige samenwerking en de inzichten die ze opdeden.

Het onderzoek is een samenwerking tussen Werkplaatsen Sociaal Domein Arnhem & Nijmegen, Twente en Utrecht. 'Dit onderzoek zou ik beschrijven als een win-win, zowel voor de professionals als voor ervaringsdeskundigen. Het gaat voor professionals om bewustwording en ook over hoe je werk doet, maar ook waarom sta ik waar ik sta.'


Inspiratie deelsessie: Armoede

Het Goede Gesprek: ‘Zorg ervoor dat het oprecht is en uit je hart’ 

Gemeenten en uitvoeringsorganisaties werken hard aan het voorkomen en terugdringen van gezondheidsverschillen onder hun inwoners. Daarvoor is aandacht nodig voor achterliggende factoren als armoede, eenzaamheid en stress. Daarom voeren professionals gesprekken met inwoners over wat speelt op meerdere leefgebieden zodat ze daadwerkelijk en duurzaam uit hun situatie kunnen klimmen. Jennifer Ramkisoen vertelt over haar gesprekken met jongeren als straathoekwerker bij de GGD Zaanstreek Waterland. Vanuit daar werkt zij mee aan Get a Grip – een project dat jongeren tussen de 18 en 27 jaar met (financiële) problemen helpt om grip te krijgen op hun geldzaken en een goed toekomstperspectief te geven. Daarvoor kunnen hun schulden afgekocht worden.


Inspiratie deelsessie: Armoede

Participatie & Gezondheid: het verhaal van Martijn

Een verhaal uit de serie van interviews over participatie en gezondheid. Ieder portret is anders, maar er is één belangrijke overeenkomst: mensen zijn het best geholpen met een persoonsgerichte aanpak. Hiervoor is samenwerking nodig, bijvoorbeeld tussen werk en inkomen en gezondheid.


Inspiratie deelsessie: Armoede
senioren in de kou

De Armoede Experience: ‘Armoede heeft niet alleen gevolgen op de financiën van mensen, maar ook op hun gezondheid’

Laura Huinink en Anne Cornelissen zijn allebei hoofdfase-studenten Social Work aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Laura is op dit moment bezig met haar minor Intercultureel werken en Anne gaat voor haar minor in maart naar Berlijn. Zij hebben voor hun scriptie meegewerkt om de Armoede Experience verder uit te breiden. Wat hebben ze daarvan geleerd?

 

Inspiratie deelsessie: Lerende praktijken

Teaser voor deelsessie Lerende praktijken tijdens de Landelijke Werkplaats 2022