Animatiefilmpje Werkplaatsen Sociaal Domein

Eind 2017 is onderstaand animatiefilmpje gemaakt, dat een algemeen beeld geeft over wat de Werkplaatsen zijn en wat ze doen.

Wmo gestript

Sinds 2011 zijn er door de Werkplaatsen Sociaal Domein (toen nog Wmo-werkplaatsen) elf verschillende stripcolleges gemaakt, naar een idee van toenmalig Fontys lector Jan Steyaert. De stripcolleges zijn getekend en geproduceerd door Martijn van Gemert. Elk college duurt niet langer dan 10 minuten. Op beeldende en humoristische wijze geven ze zicht op de veranderingen in het sociaal domein in Nederland en de gevolgen daarvan voor de professional in zorg en welzijn. Alle filmpjes vindt u op YouTube.

Een aantal wat oudere stripcolleges wordt binnenkort geactualiseerd.

Videonieuwsbrieven

Sociaal Werk Nederland maakte een aantal videonieuwsbrieven, waarin de werkplaatsen Nijmegen, Friesland en Rotterdam centraal stonden. U vindt de videonieuwsbrieven op de website van Sociaal Werk Nederland.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief