Foto

Werkplaatsevent Zwolle: 'Is vriendschap een illusie?'

Is het nu echt zo gevaarlijk om toe te geven aan elementen van vriendschap in de relatie tussen hulpverleners en hun cliënten? Hoe dichtbij en wederkerig mag, of misschien zelfs moet, het onderlinge contact zijn? Op woensdag 6 december 2023 van 12.30-17.00 uur vindt hierover een Werkplaatsevent plaats op Hogeschool Viaa. De organisatie is in handen van de onderzoekslijn Inclusieve Samenleving van het lectoraat Centrum voor Samenlevingsvraagstukken, in samenwerking met het Social Work uitstroomprofiel Zorg. Tijdens dit event willen we met elkaar kritisch reflecteren op vriendschap in de zorgrelatie.

We starten met een lezing door Gustaaf Bos, onderzoeker en docent in de zorgethiek bij de Universiteit voor Humanistiek. Gustaaf reflecteert op het thema aan de hand van zijn ervaringen in collaboratief onderzoek in de langdurige zorg. Daarbij gaat het over de vraag wat een meer intieme, intermenselijke vormgeving van praktijken van langdurige zorg (en onderzoek) kan betekenen voor alle betrokkenen. Hoe verhoudt een vriendschappelijke benadering van de ander zich tot een zorgverleningsrelatie die wordt gekenmerkt door professionaliteit, asymmetrie en verschil?

De lezing van Gustaaf wordt gevolgd door een reactie vanuit cliëntenperspectief door Eva Goedendorp. Eva is door haar ervaring in de psychiatrie nu actief ophaler en inbrenger van cliëntenperspectieven bij Dimence Groep en het Rob Giel Onderzoekscentrum (UMCG).

In het tweede deel van de middag gaan we uiteen in kleinere groepen. Er zal keuze zijn uit verschillende typen interactieve deelsessies, die we in twee rondes aanbieden.

Bij eventuele vragen kun je mailen naar onderzoek@viaa.nl.